Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne zastosowanie Excela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1INF12 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Praktyczne zastosowanie Excela
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Moduły informatyczne I rok studia zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem Excela w codziennej pracy. Na zajęciach będą wykorzystywane zarówno podstawowe funkcje Excela jak i złożone funkcje zagnieżdżone. Każde następne zajęcia będą wykorzystywały wiedzę z zajęć poprzednich. Materiał obejmować będzie także tabele przestawne, narzędzie solver, generowanie liczb pseudolosowych oraz polecenia importu plików. Ostatni moduł poświęcony będzie niestandardowym wykresom, które można utworzyć w Excelu.

Uczestnicy otrzymają jeden plik z 6 modułami. Każdy moduł (zbiór modułów) będzie zahasłowany, a hasło uczestnicy będą otrzymywać przed kolejnymi zajęciami. Moduł będzie składał się z samouczka oraz zadań do samodzielnego rozwiązania.

Pełny opis:

Zajęcia 1-3 - Funkcje Excela będące najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy – funkcje tekstowe, funkcje daty, funkcje zliczania oraz sumowania warunkowego, funkcje wyszukiwania, funkcja jeżeli i operatory logiczne, funkcje obsługi błędów. Dużo zadań poświęconych będzie funkcjom zagnieżdżonym, wykorzystującym wyżej wymienione funkcje i pozwalającym na wykonywanie bardziej skomplikowanych operacji.

Zajęcia 4-5 - Importowanie plików zewnętrznych, narzędzie tekst jako kolumny, tabele przestawne (wstawianie, zmiana układu tabeli przestawnej, różne sposoby pokazywania wartości w tabeli, pola obliczeniowe), narzędzie solver, generowanie liczb pseudolosowych.

Zajęcia 6 – Wykresy niestandardowe w Excelu

Literatura:

Walkenbach J., Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion, 2011

Gonet M., Zrozumieć Excela. Funkcje i wyrażenia, Helion 2019

Efekty uczenia się:

Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do efektywnej pracy z Excelem, nauczyć dobierać odpowiednie funkcje oraz usprawniać codzienną pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Rębas
Prowadzący grup: Igor Rębas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Rębas
Prowadzący grup: Igor Rębas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.