Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do programowania w języku R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1INF13 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania w języku R
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Moduły informatyczne I rok studia zaoczne
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie użytkowników ze środowiskiem R oraz jego podstawowymi funkcjami. Zakres kursu obejmował będzie m.in. podstawowe działania w R, wektory, macierze, ramki danych, funkcje, instrukcje warunkowe, importowanie plików,

Uczestnicy będą otrzymywać przed każdymi zajęciami materiały – samouczek oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Pełny opis:

Zajęcia 1 – wstęp do środowiska R, R jako kalkulator, tworzenie wektorów, operacje na wektorach, indeksowanie wektorów, wektory wbudowane, łączenie wektorów, korzystanie z warunków logicznych, zmiana elementów wektora

Zajęcia 2 – tworzenie macierzy, transpozycja macierzy, łączenie macierzy, operacje na macierzach, tworzenie ramek danych, operacja na ramkach danych, sortowanie i filtrowanie ramek danych, operatory logiczne

Zajęcia 3 – tworzenie wykresów (punktowe, słupkowe, kołowe, liniowe, histogramy)

Zajęcia 4 -tworzenie i definiowanie funkcji w R

Zajęcia 5 - Importowanie plików zewnętrznych

Zajęcia 6 – Operatory warunkowe, porównywanie wartości, zapisywanie plików jako pdf

Literatura:

Lander Jared P., JĘZYK R DLA KAŻDEGO. ZAAWANSOWANE ANALIZY I GRAFIKA STATYSTYCZNA, APN Promise, 2018

Efekty uczenia się:

Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do obsługi środowiska R

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.