Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modern Psycholinguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-COG-F19
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modern Psycholinguistics
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Cognitive Science
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course draws on experimental psychology, linguistics and neuroscience to help students appreciate the cognitive mechanisms underlying language.

The material centers on topics related to language processing as well as learning. In order to better contextualize language in the mind, students learn about how language interacts with other aspects of cognition, including attention, memory and awareness. They also learn about language breakdown after stroke and in other impairments.

By the end of the course students should be able to apply their knowledge to their further academic research, should they wish to pursue it, as well as language learning, teaching, and rehabilitation.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course draws on experimental psychology, linguistics and neuroscience to help students appreciate the cognitive mechanisms underlying language. How is word meaning represented in the mind? Why is acquiring language in adulthood harder than in childhood? Why do we make speech errors? What is the pattern of language breakdown in dementia or after stroke? What are the effects of having two languages in one mind? What does language learning have to do with “statistical learning” and does it always have to be conscious? These are example issues we are going to discuss.

During the course students see how the methods used to address these questions have developed over time and what state of the art in the field is. They also learn about the opportunities offered by recent advances in neuroimaging. They gradually form their own opinions on selected modern debates and learn to express themselves in a coherent academic essay. Two separate sessions are included in the course devoted to academic writing technique. Through this they develop their skills of evidence-based discussion, debate as well as writing. All of this will be useful not only when writing their dissertations but also later, in any career of their choice.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

By the end of the course students should be able to:

-formulate and justify their opinions on several enduring debates in psycholinguistics (K_W01, K_W02)

- conduct an in-depth literature overview (K_W01, K_W02, K_U08)

- analyse empirical findings (K_U03, K_U04)

- write up synthesis of experimental findings (K_U02, K_U06)

- present an in-depth discussion of experimental findings (K_U01, K_U03)

- produce a written manuscript (K_U06)

- work well in a group assuming different roles at different stages of a joint

project (class activity) (K_K03)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

70% of the final grade is the final essay.

15% of the final grade is the practice essay

15% of the final grade is class activity (doing the exercises and quizzes provided, participation in class discussion)

All parts of the course need to be fulfilled.

Attendance is a necessary condition to pass the course. Three absences are allowed. Any additional one requires a note from a doctor or an exceptional personal circumstance. No more than 5 absences are permitted.

Students must respect the principles of academic integrity. Cheating and plagiarism (including copying work from other students, internet or other sources) are serious violations that are punishable and instructors are required to report all cases to the administration.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kalinka Timmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)