Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do neuronauki poznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-COG-F6
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do neuronauki poznawczej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Cognitive Science
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i seminarium tworzą blok zajęć pt. "Wprowadzenie do neuronauki poznawczej". Na wykładach zostaną omówione główne koncepcje teoretyczne dotyczące relacji mózg – procesy poznawcze: od mózgu jako siedliska duszy, aż po modele modułowe i sieciowe, metody badania tych relacji, zagadnienie neuroplastyczności, mechanizmy adaptacyjne i dezadaptacyjne pracy mózgu w przypadku patologii, badania nad neuronalnym podłożem procesów poznawczych realizowane na osobach z uszkodzonym mózgiem oraz osobach zdrowych, problemy etyczne realizacji badań z zakresu neuronauki poznawczej.

Literatura:

Ward, J. (2015). The student's guide to cognitive neuroscience. London and New York: Psychology Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pluta
Prowadzący grup: Aleksandra Bala, Agnieszka Dynak, Marcin Leśniak, Magdalena Łuniewska-Etenkowska, Agnieszka Pluta, Marta Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)