Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced topics in cognitive science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-COG-OB1Z-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced topics in cognitive science
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Cognitive Science
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed to familiarize participants with the current trends in research and controversies in cognitive science at the advanced level. The course will help students (1) broaden their knowledge of cognitive processes, their cerebral foundations, and computational models, (2) understand the main debates within contemporary cognitive science, (3) clarify their own research interests, chose their educational pathway and master's seminar.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed to familiarize participants with the current

trends in research and controversies in cognitive science at the

advanced level. The course will help students (1) broaden their

knowledge of cognitive processes, their cerebral foundations, and

computational models, (2) understand the main debates within

contemporary cognitive science, (3) clarify their own research

interests, chose their educational pathway and master's seminar.

Course begins with an outline of current controversies around the

architecture of cognition, methods, and aims of cognitive science.

Further, the issues of elementary representations and cognitive

processes which enable the orientation in the physical and social

environments will be taken up, ending with the big issue of

consciousness. Then, some methodological issues concerning

current experimental methodology (especially replicability issue),

main approaches in computational modeling (deep learning,

Bayesian, predictive learning, formal modeling of brain connectivity),

and neuroimaging will be discussed. Debate on the radical

alternatives for the mainstream cognitive science („4E”: embodied,

embedded, extended and enacted cognition) is planned as

summing-up theoretical issues of cognitive science. The final

classes will be devoted to the application of cognitive science

(human/brain-computer interfaces, education, design, etc.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Haman, Marcin Miłkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)