Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diploma seminar IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-COG-OB2Z-8
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diploma seminar IV
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Cognitive Science
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students work on their Master’s thesis with their supervisors and attend seminar meetings. Seminar groups usually gather students from the same path (computational or neurocognitive) and may combine students from both years (DSII & DSIV).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students work on their Master’s thesis with their supervisors and by the end of this semester they are expected to submit their Master’s thesis. Also, there are seminar meetings during the semester usually gathering students from the same path (computational or neurocognitive). The meetings may combine students from both years (DSII & DSIV). Each student is expected to give at least one presentation on the progress of their research project (in-class or at the student conference at the end of semester).

Literatura: (tylko po angielsku)

(non-applicable)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

K_W02, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K06

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

At least one presentation at the seminar or a talk or poster at the student conference, submission of the final version of the Master’s thesis (graded by the supervisor)

1 week of unexcused absences allowed

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Krajewski, Marta Sobańska
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka, Maciej Haman, Witold Hensel, Maciej Kamiński, Łukasz Kobyliński, Grzegorz Krajewski, Itziar Lozano Sanchez, Bartosz Maćkiewicz, Marcin Miłkowski, Karolina Muszyńska, Jonas Obleser, Łukasz Okruszek, Artur Pilacinski, Agnieszka Pluta, Adam Przepiórkowski, Joanna Rączaszek-Leonardi, Lucia Regolin, Anna Reinholz, Justyna Sarzyńska-Wawer, Marta Sobańska, Maciej Stolarski, Kalinka Timmer, Adam Zadrożny, Julian Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)