Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychological Methods in Social Psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-38
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuropsychological Methods in Social Psychology
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Elective courses
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Completed introductory course on Social Psychology


The course is especially recommended to students specializing in: Social Experimental Psychology as well as Neuropsychology and Neuroscience

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main aim of this course is to explore the main areas of application of current neuropsychological knowledge in social psychology.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge in neuroscience and social psychology, ability to analyze problems connected with neuropsychological assessment, ability to plan experiments in the field of social neuroscience

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course (30 hours) is to familiarize students with traditional (patients studies) as well as the newest methods (fMRI, EEG, TMS, NIRS) of neuroscience to study social interactions. We will focus on how the brain mediates social interactions and how can we take advantage of this knowledge to understand social processes and behavior such as empathy, prejudice, morality, understanding other minds.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.

 Adolphs, R., 1999. Social cognition and the human brain. Trends in Cognitive Sciences, 3(12), ss.469–479.

 Blakemore, S.-J., Winston, J. & Frith, U., 2004. Social cognitive neuroscience: where are we heading? Trends in Cognitive Sciences, 8(5), ss.216–222.

2.

 Berkman,E., Cunningham, W., Lieberman,M. (2013). Research methods in social and affective neuroscience (chapter available on Researchgate).

 Article for the presentation: George Christopoulos and Desiree Y. Phua (2014). Social Neuroscience Tasks: Employing fMRI to Understand the Social Mind

3.

 Lloyd-Fox, S., Blasi, A. & Elwell, C.E. (2010) Illuminating the developing brain: The past, present and future of functional near infrared spectroscopy. Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 34(3), 269-284.

 Hoshi, Y. (2007). Functional near-infrared spectroscopy: current status and future prospects. Journal of Biomedical Optics, 12(6), 062106-062106-9. https://doi.org/10.1117/1.2804911

 Article for the presentation: Ratiu, P. et al., 2004. The Tale of Phineas Gage, Digitally Remastered. Journal of Neurotrauma, 21(5), ss.637–643.

4.

 Adolphs R. (2009). The Social Brain: Neural Basis of Social Knowledge. Annu Rev Psychol. 2009; 60: 693–716.

 Article for the presentation: Kennedy, D. P., & Adolphs, R. (2012). The social brain in psychiatric and neurological disorders. Trends in Cognitive Sciences, 16(11), 559–572. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.09.006

5.

 Haxby, J.V., Hoffman, E.A. & Gobbini, M.I., 2002. Human neural systems for face recognition and social communication. Biological Psychiatry, 51(1), ss.59–67.

 Kanwisher, N., McDermott, J. & Chun, M.M., 1997. The Fusiform Face Area: A Module in Human Extrastriate Cortex Specialized for Face Perception. The Journal of Neuroscience, 17(11), ss.4302–4311.

 Article for the presentation: Deen, B., Richardson, H., Dilks, D.D., Takahashi, A., Keil, B., Wald, L.L., Kanwisher, N., Saxe, R. (2017) Organization of high-level visual cortex in human infants. Nature Communications

6.

 Singer T., (2006). The neuronal basis and ontogeny of empathy and mind reading: Review of literature and implications for future research.

 Hein, G. & Singer, T., 2008. I feel how you feel but not always: the empathic brain and its modulation. Current Opinion in Neurobiology, 18(2), ss.153–158.

 De Vignemont, F. & Singer, T., 2006. The empathic brain: how, when and why? Trends in Cognitive Sciences, 10(10), ss.435–441.

 Article for the presentations: Bruneau, E., Jacoby, N., Saxe, R. (2015) Empathic control through coordinated interaction of amygdala, theory of mind and extended pain matrix brain regions. NeuroImage

7.

 Turner, R., & Felisberti, F. M. (2017). Measuring Mindreading: A Review of Behavioral Approaches to Testing Cognitive and Affective Mental State Attribution in Neurologically Typical Adults. Frontiers in Psychology.

 Articles for the presentation: Administration of Faux Pas Recognition Test (Adult Version).

8.

 Gweon, H., Saxe, R. (2013). Developmental cognitive neuroscience of Theory of Mind. Neural Circuit Development and Function in the Brain: Comprehensive Developmental Neuroscience. Elsevier. Ed: J. Rubenstein & P. Rakic

Articles for the presentation:

 Träuble, B., Marinovic, V., & Pauen, S. (2010). Early theory of mind competencies: Do infants understand others’ beliefs? Infancy, 15(4), 434–444.

 Onishi, K. H., & Baillargeon, R. (2005). Do 15-month-old infants understand false beliefs? Science, 308, 55–258

 Rubio-Fernández, P., & Geurts, B. (2013). How to Pass the False-Belief Task Before Your Fourth Birthday. Psychological Science, 24(1), 27–33.

9.

 Leekam, S. (2016). Social cognitive impairment and autism: what are we trying to explain? Phil. Trans. R. Soc. B, 371(1686), 20150082. https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0082

 Article for presentation: Patriquin, M. A., DeRamus, T., Libero, L. E., Laird, A., & Kana, R. K. (2016). Neuroanatomical and neurofunctional markers of social cognition in autism spectrum disorder. Human Brain Mapping, 37(11), 3957–3978. https://doi.org/10.1002/hbm.23288

10.

 Penn, D. L., Sanna, L. J., & Roberts, D. L. (2008). Social Cognition in Schizophrenia: An Overview. Schizophrenia Bulletin, 34(3), 408–411. https://doi.org/10.1093/schbul/sbn014

Articles for presentation:

 Okruszek, Ł., Haman, M., Kalinowski, K., Talarowska, M., Becchio, C., & Manera, V. (2015). Impaired Recognition of Communicative Interactions from Biological Motion in Schizophrenia. PLoS ONE, 10(2).

 Okruszek, Ł., Bala, A., Wordecha, M., Jarkiewicz, M., Wysokiński, A., Szczepocka, E., … Marchel, A. (2017). Social cognition in neuropsychiatric populations: a comparison of theory of mind in schizophrenia and mesial temporal lobe epilepsy. Scientific Reports, 7, 484. http://doi.org/10.1038/s41598-017-00565-2

11.

 Pascual, L., Gallardo-Pujol, D., & Rodrigues, P. (2013). How does morality work in the brain? A functional and structural perspective of moral behavior. Frontiers in Integrative Neuroscience, 7. https://doi.org/10.3389/fnint.2013.00065

Articles for the presentation:

 Young, L.. & Saxe, R. (2009). An fMRI investigation of spontaneous mental state inference for moral judgements Journal of Cognitive Neuroscience

 Koenigs, M., Young, L., Adolphs, R., Tranel, D., Cushman, F., Hauser, M., Damasio, A. (2007). Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgments. Nature, 446, 908-911.

12.

 Hare RD, Hart SD, Harpur TJ (1991) Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology 100: 391–398

 Blair RJR (2007) The amygdala and ventromedial prefrontal cortex in morality and psychopathy. Trends in Cognitive Sciences 11: 387–392

 Article for presentation: Decety, J., Skelly, L., & Kiehl, K. (2013). Brain Response to Empathy-Eliciting Scenarios Involving Pain in Incarcerated Individuals With Psychopathy. JAMA PSYCHIATRY, 70(6), 638–645.

13.

 Cikara, M., & Van Bavel, J. J. (2014). The neuroscience of intergroup relations: An integrative review. Perspectives on Psychological Science, 9, 245-274.

Article for the presentation:

 Cikara, M., Botvinick, M. M., & Fiske, S. T. (2011). Us versus Them: Social Identity Shapes Neural Responses to Intergroup Competition and Harm. Psychological science, 22(3).

 Cikara, M., Bruneau, E., Van Bavel, J.J., Saxe, R. (2014) Their pain gives us pleasure: How intergroup dynamics shape empathic failures and counter-empathic responses. Journal of Experimental Social Psychology

14.

 Amodio DM, Lieberman MD (2009) Pictures in our heads: Contributions of fMRI to the study of prejudice and stereotyping. In: Nelson T, editor. Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York: Earlbaum. pp. 347–366.

 Article for the presentation: Bruneau, E. G., Cikara, M., & Saxe, R. (2015). Minding the Gap: Narrative Descriptions about Mental States Attenuate Parochial Empathy. PLOS ONE, 10(10), e0140838.

Handbooks:

 Cacciopo J., T. et al. (eds.) (2002). Foundations in Social Neuroscience. The MIT Press

 Harmon-Jones E., Winkielman P. (2007). Social Neuroscience. The Guilford Press. Social Neuroscience Bulletin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course (30 hours) is to familiarize students with traditional (patients studies) as well as the newest methods (fMRI, EEG, TMS, NIRS) of neuroscience to study social interactions. We will focus on how the brain mediates social interactions and how can we take advantage of this knowledge to understand social processes and behavior such as empathy, prejudice, morality, understanding other minds.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.

 Adolphs, R., 1999. Social cognition and the human brain. Trends in Cognitive Sciences, 3(12), ss.469–479.

 Blakemore, S.-J., Winston, J. & Frith, U., 2004. Social cognitive neuroscience: where are we heading? Trends in Cognitive Sciences, 8(5), ss.216–222.

2.

 Berkman,E., Cunningham, W., Lieberman,M. (2013). Research methods in social and affective neuroscience (chapter available on Researchgate).

 Article for the presentation: George Christopoulos and Desiree Y. Phua (2014). Social Neuroscience Tasks: Employing fMRI to Understand the Social Mind

3.

 Lloyd-Fox, S., Blasi, A. & Elwell, C.E. (2010) Illuminating the developing brain: The past, present and future of functional near infrared spectroscopy. Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 34(3), 269-284.

 Hoshi, Y. (2007). Functional near-infrared spectroscopy: current status and future prospects. Journal of Biomedical Optics, 12(6), 062106-062106-9. https://doi.org/10.1117/1.2804911

 Article for the presentation: Ratiu, P. et al., 2004. The Tale of Phineas Gage, Digitally Remastered. Journal of Neurotrauma, 21(5), ss.637–643.

4.

 Adolphs R. (2009). The Social Brain: Neural Basis of Social Knowledge. Annu Rev Psychol. 2009; 60: 693–716.

 Article for the presentation: Kennedy, D. P., & Adolphs, R. (2012). The social brain in psychiatric and neurological disorders. Trends in Cognitive Sciences, 16(11), 559–572. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.09.006

5.

 Haxby, J.V., Hoffman, E.A. & Gobbini, M.I., 2002. Human neural systems for face recognition and social communication. Biological Psychiatry, 51(1), ss.59–67.

 Kanwisher, N., McDermott, J. & Chun, M.M., 1997. The Fusiform Face Area: A Module in Human Extrastriate Cortex Specialized for Face Perception. The Journal of Neuroscience, 17(11), ss.4302–4311.

 Article for the presentation: Deen, B., Richardson, H., Dilks, D.D., Takahashi, A., Keil, B., Wald, L.L., Kanwisher, N., Saxe, R. (2017) Organization of high-level visual cortex in human infants. Nature Communications

6.

 Singer T., (2006). The neuronal basis and ontogeny of empathy and mind reading: Review of literature and implications for future research.

 Hein, G. & Singer, T., 2008. I feel how you feel but not always: the empathic brain and its modulation. Current Opinion in Neurobiology, 18(2), ss.153–158.

 De Vignemont, F. & Singer, T., 2006. The empathic brain: how, when and why? Trends in Cognitive Sciences, 10(10), ss.435–441.

 Article for the presentations: Bruneau, E., Jacoby, N., Saxe, R. (2015) Empathic control through coordinated interaction of amygdala, theory of mind and extended pain matrix brain regions. NeuroImage

7.

 Turner, R., & Felisberti, F. M. (2017). Measuring Mindreading: A Review of Behavioral Approaches to Testing Cognitive and Affective Mental State Attribution in Neurologically Typical Adults. Frontiers in Psychology.

 Articles for the presentation: Administration of Faux Pas Recognition Test (Adult Version).

8.

 Gweon, H., Saxe, R. (2013). Developmental cognitive neuroscience of Theory of Mind. Neural Circuit Development and Function in the Brain: Comprehensive Developmental Neuroscience. Elsevier. Ed: J. Rubenstein & P. Rakic

Articles for the presentation:

 Träuble, B., Marinovic, V., & Pauen, S. (2010). Early theory of mind competencies: Do infants understand others’ beliefs? Infancy, 15(4), 434–444.

 Onishi, K. H., & Baillargeon, R. (2005). Do 15-month-old infants understand false beliefs? Science, 308, 55–258

 Rubio-Fernández, P., & Geurts, B. (2013). How to Pass the False-Belief Task Before Your Fourth Birthday. Psychological Science, 24(1), 27–33.

9.

 Leekam, S. (2016). Social cognitive impairment and autism: what are we trying to explain? Phil. Trans. R. Soc. B, 371(1686), 20150082. https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0082

 Article for presentation: Patriquin, M. A., DeRamus, T., Libero, L. E., Laird, A., & Kana, R. K. (2016). Neuroanatomical and neurofunctional markers of social cognition in autism spectrum disorder. Human Brain Mapping, 37(11), 3957–3978. https://doi.org/10.1002/hbm.23288

10.

 Penn, D. L., Sanna, L. J., & Roberts, D. L. (2008). Social Cognition in Schizophrenia: An Overview. Schizophrenia Bulletin, 34(3), 408–411. https://doi.org/10.1093/schbul/sbn014

Articles for presentation:

 Okruszek, Ł., Haman, M., Kalinowski, K., Talarowska, M., Becchio, C., & Manera, V. (2015). Impaired Recognition of Communicative Interactions from Biological Motion in Schizophrenia. PLoS ONE, 10(2).

 Okruszek, Ł., Bala, A., Wordecha, M., Jarkiewicz, M., Wysokiński, A., Szczepocka, E., … Marchel, A. (2017). Social cognition in neuropsychiatric populations: a comparison of theory of mind in schizophrenia and mesial temporal lobe epilepsy. Scientific Reports, 7, 484. http://doi.org/10.1038/s41598-017-00565-2

11.

 Pascual, L., Gallardo-Pujol, D., & Rodrigues, P. (2013). How does morality work in the brain? A functional and structural perspective of moral behavior. Frontiers in Integrative Neuroscience, 7. https://doi.org/10.3389/fnint.2013.00065

Articles for the presentation:

 Young, L.. & Saxe, R. (2009). An fMRI investigation of spontaneous mental state inference for moral judgements Journal of Cognitive Neuroscience

 Koenigs, M., Young, L., Adolphs, R., Tranel, D., Cushman, F., Hauser, M., Damasio, A. (2007). Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgments. Nature, 446, 908-911.

12.

 Hare RD, Hart SD, Harpur TJ (1991) Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology 100: 391–398

 Blair RJR (2007) The amygdala and ventromedial prefrontal cortex in morality and psychopathy. Trends in Cognitive Sciences 11: 387–392

 Article for presentation: Decety, J., Skelly, L., & Kiehl, K. (2013). Brain Response to Empathy-Eliciting Scenarios Involving Pain in Incarcerated Individuals With Psychopathy. JAMA PSYCHIATRY, 70(6), 638–645.

13.

 Cikara, M., & Van Bavel, J. J. (2014). The neuroscience of intergroup relations: An integrative review. Perspectives on Psychological Science, 9, 245-274.

Article for the presentation:

 Cikara, M., Botvinick, M. M., & Fiske, S. T. (2011). Us versus Them: Social Identity Shapes Neural Responses to Intergroup Competition and Harm. Psychological science, 22(3).

 Cikara, M., Bruneau, E., Van Bavel, J.J., Saxe, R. (2014) Their pain gives us pleasure: How intergroup dynamics shape empathic failures and counter-empathic responses. Journal of Experimental Social Psychology

14.

 Amodio DM, Lieberman MD (2009) Pictures in our heads: Contributions of fMRI to the study of prejudice and stereotyping. In: Nelson T, editor. Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York: Earlbaum. pp. 347–366.

 Article for the presentation: Bruneau, E. G., Cikara, M., & Saxe, R. (2015). Minding the Gap: Narrative Descriptions about Mental States Attenuate Parochial Empathy. PLOS ONE, 10(10), e0140838.

Handbooks:

 Cacciopo J., T. et al. (eds.) (2002). Foundations in Social Neuroscience. The MIT Press

 Harmon-Jones E., Winkielman P. (2007). Social Neuroscience. The Guilford Press. Social Neuroscience Bulletin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)