Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Developmental Psychology I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-OB2Z-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Developmental Psychology I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: obligatory courses for 2 year
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This introductory class presents the basic topics in developmental psychology. The main theories of development and the newest empirical data with regard to human development during childhood will be discussed.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon completing this course, a Student

- explains the differences between different study designs in developmental psychology.

- defines basic concepts in developmental psychology, identifies key theories and discusses certain classic and recent studies.

- identifies key milestones in human motor, cognitive, communicative, social and emotional development from birth to middle childhood.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Płatos
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

The aim of this course is to introduce the Students to the area of developmental psychology. We will start by defining development as a continuous, cumulative and holistic process. We will discuss the issue of developmental changes and their origins. We will give an overview of research methods and theories in developmental psychology. We will discuss, one by one, the key areas in human development from birth to late childhood: biological, cognitive development, communicative, emotional and social.

Literatura:

1. Introduction. Theories, research, and practice in developmental psychology (Zofia Borska-Mądrzycka)

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning.

Pages: 3-43

2. Prenatal development. Birth. Perceptual and cognitive skills of a newborn (Zofia Borska-Mądrzycka)

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning.

Pages: 45-54 (Chapter 2: Principles of hereditary transmission), 89-129 (Chapter 3: Prenatal development)

− ADDITIONAL: Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages: 64-86

3. Motor development

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning.

Pages: 179-187.

4. Perception and other cognitive processes (Zofia Borska-Mądrzycka)

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages: 131-167 (Chapter 4)

− Slater, G. Bremner (2017). An Introduction to Developmental Psychology. Wiley. Pages 305-340 (Chapter 9)

5. Physical reasoning and object play (Zofia Borska-Mądrzycka)

− Keil, F. (2014). Developmental psychology: The growth of mind and behavior (1st edition). W.W. Norton & Company. Pages: 157-185

6. Self-regulation and executive function (Zofia Borska-Mądrzycka)

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages: 371-380

− Goswami, U. (2008) Cognitive Development and Cognitive Neuroscience: The Learning Brain (1st edition). Routledge. Pages: 304-333

− ADDITIONAL: Hughes, C.. (2013). Executive Function: Development, Individual Differences, and Clinical Insights. Neural Circuit Development and Function in the Healthy and Diseased Brain. 429-445. 10.1016/B978-0-12-397267-5.00062-5.

7. Early social cognition and nonverbal communication

− Slater, G. Bremner (2017). An Introduction to Developmental Psychology. WIley. Pages 213-241 (Early Social Interactions with Objects and People).

8. Language development

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Chapter 9.

9. Theory of mind and symbolic play

− Slater, G. Bremner (2017). An Introduction to Developmental Psychology. Wiley. Pages 381-399 (Acquiring Theory of Mind) + pages 247-250 (Symbolic Uses of Objects).

10. Temperament and emotional development (Zofia Borska-Mądrzycka)

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages: 380-385

− Keil, F. (2014). Developmental psychology: The growth of mind and behavior (1st edition). W.W. Norton & Company. Pages: 227-256

11. Parenting and socialization process

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages 533-564.

12. Attachment

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages 386-411.

13. Self-concept

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages 413-437, p. 467-474.

14. Peer relations and moral development

− Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence (9th edition). Cengage Learning. Pages 493-532 (Aggression, Altruism, and Moral Development), 567-575 (Peers as Agents of Socialization)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)