Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emotions and Motivation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-OB2Z-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emotions and Motivation
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: obligatory courses for 2 year
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Emotion and motivation is a course that provides students with general knowledge on emotional and motivational processes, their origins, and their prominent role in human functioning. It discusses the most fundamental issues within this area, including key concepts of emotion and affective processes, biological bases of emotion, relationships between emotion and cognition, theories of human motivation, and individual and cultural differences in affective functioning. Both classic theories and recent findings within the scope of psychology of emotions will be presented.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

A student who completed the course:

1) Knowledge

a. Knows functional relations between the central nervous system and affective functioning

b. Knows classic theories of emotion and motivation. Is able to define emotion and motivation and knows research methods within this area

c. Knows basic theories and is able to define basic concepts of psychology of the Self

d. Knows selected theories of regulation of emotion; is aware of factors that influence the effectiveness of affective regulation

e. Recognizes the unconscious character of the influence of cognitive and motivational processes on perception, reasoning and behavior

2) Skills

a. Is able to use a proper theory when attempts to explain particular psychological problems

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The central aim of the present course is to provide students with general knowledge on emotional and motivational processes, their origins, and their prominent role in human functioning. In the very beginning we will reflect on the nature of emotions and their basic functions. Further, we will review contemporary knowledge on biological bases of affective processes, and attempt to track their evolutionary origins. These themes will be followed by a review of main theories in psychology of emotion. Students will also be provided with an overview of major areas of research on emotion, including studies on the interplay between emotion and cognition, expression and regulation of emotion, and individual differences in affective functioning. Subsequently, the issue of motivation will be introduced, followed by a review of major concepts in psychology of motivation. Two final lectures will introduce a broader context for psychology of emotion, discussing the issues of emotion and cultures and positive psychology. During all the classes students will take part in discussions and group working on the abovementioned topics.

Literatura: (tylko po angielsku)

Two major handbooks chosen for the course are:

1) Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. & Feldman Barrett, L. (2010). Handbook of emotions (3rd ed.). New York: Guilford Press.

2) Gross, J. J. (2013). Handbook of emotion regulation (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The central aim of the present course is to provide students with general knowledge on emotional and motivational processes, their origins, and their prominent role in human functioning. In the very beginning we will reflect on the nature of emotions and their basic functions. Further, we will review contemporary knowledge on biological bases of affective processes, and attempt to track their evolutionary origins. These themes will be followed by a review of main theories in psychology of emotion. Students will also be provided with an overview of major areas of research on emotion, including studies on the interplay between emotion and cognition, expression and regulation of emotion, and individual differences in affective functioning. Subsequently, the issue of motivation will be introduced, followed by a review of major concepts in psychology of motivation. Two final lectures will introduce a broader context for psychology of emotion, discussing the issues of emotion and cultures and positive psychology. During all the classes students will take part in discussions and group working on the abovementioned topics.

Literatura: (tylko po angielsku)

Two major handbooks chosen for the course are:

1) Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. & Feldman Barrett, L. (2010). Handbook of emotions (3rd ed.). New York: Guilford Press.

2) Gross, J. J. (2013). Handbook of emotion regulation (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)