Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gender-based violence: risk factors, consequences, prevention and intervention

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO-21
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gender-based violence: risk factors, consequences, prevention and intervention
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Gender-based violence is a serious problem throughout the world, including EU. For example, according to Fundamental Rights Agency (2014) one in 10 women has experienced some form of sexual violence since the age of 15. According to Council of Europe until 22nd January 2022 35 countries have ratified the Istanbul Convention but still there is a huge backlash against it in some countries, e. g. in Poland. Our course aims at highlighting the prevalence of gender-based violence, its most common forms, its causes, its consequences and methods of preventing it and intervention when it already happens.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

Student knows the most common forms of gender-based violence, its risk factors and its consequences.

Skills:

Student can critically analyse the statistics of gender-based violence. Student can critically analyse the media depictions of gender-based violence and identify the myths spread by them.

Social competences:

Student can plan the strategies that can be used when they will witness gender-based violence or a risk of it. Student can plan what they would do if it turns out that somebody in their environment had been a victim of gender-based violence.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Agnieszka Łyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)