Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-1-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych.

Pełny opis:

Koordynacja: dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka

Prowadzący wykłady: dr Katarzyna Lubiewska, hab. Grażyna Katra, dr hab. Paweł Holas, dr hab. Anna Cierpka

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna główne teorie rozwoju człowieka.

Student zna normy rozwojowe w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego, językowego, emocjonalnego i społecznego.

Student zna metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju.

Student zna różne konteksty rozwoju człowieka i ich związki z rozwojem osoby w różnych obszarach.

Umiejętności:

Student obserwuje, opisuje i wyjaśnia zachowanie osoby w odniesieniu do norm rozwojowych i głównych teorii rozwoju.

Student wyjaśnia, jak wybrane właściwości środowiska rozwoju wpływają na osiągnięcia rozwojowe osoby.

Student podaje przykłady zachowań wskazujących na osiągnięcie przez osobę danego celu rozwojowego lub występowanie trudności rozwojowych.

Student wyjaśnia zachowanie osoby przyjmując różne perspektywy teoretyczne i stosując różne konstrukty używane w psychologii rozwoju.

Student analizuje specyficzny problem lub obszar rozwoju w kontekście różnych teorii rozwoju.

Kompetencje społeczne:

Student jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność ze szczególnym uwzględnieniem osób w różnym wieku i specyficznych potrzeb rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin zawierający pytania zamknięte z wielokrotnym wyborem oraz pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka
Prowadzący grup: Anna Cierpka, Grażyna Katra, Katarzyna Lubiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.