Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2Z-6 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia eksperymentalna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja (ukończenie) programu pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Psychologii.


W grupach zdalnych konieczne jest posiadanie dostępu do internetu.


Połączenie powinno odbywać się w spokojnym miejscu, umożliwiającym wzięcie udziału w zajęciach oraz udział w konwersacji

W trakcie zajęć obowiązkowo należy włączać kamerę.

Skrócony opis:

Głównym celem ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej jest nabycie umiejętności przekładania twierdzeń teoretycznych na język empirii oraz stworzenie okazji obserwacji i eksperymentalnej demonstracji mechanizmów, efektów i zależności z różnych obszarów psychologii teoretycznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej dotyczącej zarówno warsztatu empirycznego jak i teorii. Na każdych zajęciach planujemy przeprowadzanie demonstracji wybranych zjawisk i zależności. Część tych demonstracji po przygotowaniu i przeprowadzeniu na zajęciach będzie kontynuowana w postaci prac domowych dla studentów. Ważnym zadaniem będzie opanowanie umiejętności opisywania badań i opracowywania ich wyników w postaci zwięzłego raportu. Będziemy starali się też o wyrobienie umiejętności znajdowania zastosowań dla działań "w świecie realnym" na podstawie wyników badań empirycznych. Tematami ćwiczeń będą podstawowe prawa, zależności i mechanizmy dotyczące między innymi: percepcji, uczenia się, pamięci, uwagi, myślenia, języka, inteligencji, twórczości, emocji, motywacji, oraz wybranych zagadnień psychologii rozwojowej, osobowości i psychologii społecznej.

Literatura:

Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Maszczyk D., Rodziewicz-Winnicki, A. (1979). Charakterystyka badań eksperymentalnych. (w:) D. Maszczyk, A. Rodziewicz-Winnicki (red.) Metody badań w naukach społecznych (s. 61-72), Katowice: PWN

Nęcka, E., Stocki, R. (2006). Jak pisać prace z psychologii, Kraków: Universitas

Strelau, J. (2001). Psychologia. Gdańsk: GWP.

Sułek A. (1979). Schematy eksperymentalne w badaniach społecznych. (w:) A. Sułek (red.) Logika analizy socjologicznej, wybór tekstów (s. 101-135), Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Poszerzenie wiedzy metodologicznej, zapoznanie się z klasycznymi eksperymentami, ale również współczesnymi, cechującymi się dużym nowatorstwem.

Rozwijanie umiejętności planowania eksperymentów, przygotowywania materiałów badawczych, poprawnego przeprowadzania badania, analizy rezultatów, pisania raportu oraz prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sposobu zaplanowania eksperymentu, jego realizacji oraz napisania raportu z badania (zawierającego skrócony wstęp teoretyczny, opis metody, analizę wyników i ich dyskusję). Kryterium jest poprawność, oryginalność oraz zaangażowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Imbir
Prowadzący grup: Katarzyna Branowska, Kamil Imbir, Dorota Karwowska, Emilia Kot, Agnieszka Łyś, Aleksandra Modzelewska, Maciej Pastwa, Adrianna Wielgopolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Imbir
Prowadzący grup: Katarzyna Branowska, Kamil Imbir, Dorota Karwowska, Agnieszka Łyś, Aleksandra Modzelewska, Maciej Pastwa, Adrianna Wielgopolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.