Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo zawodowe dla młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-14
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe dla młodzieży
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria nabouru:

Kurs dla specjalizacji 305

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna wybrane koncepcje i modele rozwoju zawodowego

Wie czym jest doradztwo zawodowe oraz na czym polega specyfika doradztwa dla młodzieży

Zna metody stosowane w doradztwie zawodowym

Umiejętności:

Umie sformułować poradę w zakresie doradztwa zawodowego na podstawie diagnozy predyspozycji i preferencji dziecka

Potrafi opracować plan pracy z młodzieżą w różnym wieku na temat świata zawodów i planowania własnej kariery zawodowej

Kompetencje społeczne:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Katra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cel zajęć:

Wprowadzenie do doradztwa zawodowego dla młodzieży w celu wspierania i przygotowania dorastających do podejmowania decyzji zawodowych w przyszłości oraz planowania kariery zawodowej.

Planowanie kariery zawodowej rozpoczyna się na poziomie wyboru ścieżki edukacji i powinno być dostosowane do preferencji i możliwości dziecka oraz zmieniającego się w dużym tempie rynku pracy.

Doradztwo dla młodzieży ma swoją specyfikę, która polega na tym, że powinno mieć ono charakter „otwierający”, to znaczy uwzględniać formowanie się osobowości młodego człowieka w kierunkach aktualnie niedostępnych jego wiedzy i świadomości.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi koncepcjami rozwoju zawodowego oraz metodami stosowanymi w doradztwie zawodowym młodzieży. Zadaniem studentów będzie przeprowadzenie badania preferencji i predyspozycji zawodowych wybranego dziecka oraz zaplanowanie pracy z grupą młodzieży na temat planowania przyszłości lub/i kariery zawodowej.

Program:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć oraz zapoznanie z celami i specyfiką doradztwa dla młodzieży

2. Wybrane koncepcje wyboru zawodu

i. Teoria cech-czynników Franka Parsonsa (1901)

ii. Teoria Eli Ginzberga

iii. Teoria Anny Roe

iv. Model heksagonalny Johna Hollanda

v. Teoria Donalda Supera

vi. Model Edgara Scheina

vii. Współczesne koncepcje - life-design

3. Przygotowanie do wyboru zawodu jako działalność wychowawcza

4. Wybór zawodu i planowanie kariery a wymagania współczesności (globalizacja a charakter i organizacja pracy)

5. Poznanie narzędzi stosowanych w doradztwie zawodowym młodzieży i przeprowadzenie diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych wybranego dziecka

6. Opracowanie planu spotkań rozwijających wiedzę o aktywności zawodowej we współczesnym świecie oraz planowaniu własnej kariery zawodowej przez osobę dorastającą

Literatura:

Bielak B. (2008). Jaki wybrać zawód? Scenariusze godzin wychowawczych. Gimnazjum. Liceum. Technikum. Warszawa: WSiP.

Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., (2011). Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży? Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Scholar.

Paszkowska-Rogacz A. (2002). Warsztat Pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: Krajowy Ośrodek wspierania Edukacji Zawodowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)