Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BIZPLAN-OG Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Przedsiębiorczość
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.


Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.


Warunkiem uczestnictwa na przedmiocie „Biznesplan” jest równoległe uczestnictwo co najmniej w jednym z pozostałych przedmiotów oferowanych w Bloku Przedsiębiorczość. Wymagane jest wcześniejsze lub równoległe zaliczenie przedmiotu „Przedsiębiorczość”.

Studenci uczestniczący w całym bloku otrzymują świadectwo jego ukończenia wystawione przez Wydział Zarządzania UW. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zaliczenie co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów.

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka


Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem i oceną biznesplanów. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: funkcje i metody planowania, techniki szacowania popytu i sprzedaży, harmonogramy, błędy biznesplanów.

Pełny opis:

Biznesplany są nie tylko dokumentami mającymi zastosowanie przy uruchamianiu nowych firm. Mogą być również stosowane przez istniejące firmy zarówno w uruchamianiu przedsięwzięć inwestycyjnych jak i w codziennej działalności. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

- funkcje planowania,

- typy biznesplanów,

- błędy biznesplanów,

- skrócone i rozwinięte biznesplany,

- formułowanie celów,

- badanie rynku,

- metody szacowania popytu i sprzedaży,

- wyznaczanie czasu planowanych czynności,

- analizy szans i zagrożeń,

- wybrane aspekty finansowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J.Pasieczny Biznesplan, PWE, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• E.Filar, J.Skrzypek Biznesplan, Poltext, Warszawa 1998

• M.Ingram Zasady i techniki sporządzania biznes planów, AE im K.Adamieckiego, Katowice 2000

• G.N.Cohen Biznesplan doskonały, Business Press, Warszawa 1998

• C. i P.Barrow Business Plan, czyli jak zrobić dobry interes, UK International 1998

• B.Cegłowski, P.Mielcarz Skuteczny biznes plan, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu słuchacz:

- docenia wagę planowania w kreowaniu nowych przedsięwzięć i prowadzeniu projektów w ramach istniejących firm,

- zna różne typy biznesplanów,

- potrafi uniknąć najczęściej spotykanych błędów przy pisaniu planów,

- potrafi napisać biznesplan według omawianego w trakcie kursu standardu,

- jest w stanie przeprowadzić uproszczone badanie rynku,

- potrafi zastosować wybrane metody szacowania rynku i prognozowania sprzedaży,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga:

- napisania konspektu biznesplanu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski, Jacek Pasieczny
Prowadzący grup: Jacek Pasieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski, Jacek Pasieczny
Prowadzący grup: Jacek Pasieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski, Jacek Pasieczny
Prowadzący grup: Jacek Pasieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.