Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM3SOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 3 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy.

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emocjami, praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu.

3. Work – life balace: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla pracownika, pracodawcy, otoczenia)

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code.

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition.

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina standardów FSC, Rodzina standardów MSC.

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).

8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI: zasady raportowania dotyczące zawartości i jakości raportu od GRI 101 do szczegółowych wskaźników GRI 419.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

2. K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach, społeczna odpowiedzialności biznesu w świetle badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

3. M. Żemigała, Ekologiczny kontekst zarządzania, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, organizacje, konteksty, procesy zarządzania, B. Glinka, M. Kostera (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 114 – 137.

4. M. E. Porter, M. R. Kramer, Strategia i społeczeństwo, Harvard Business Review Polska” 2007, nr 6, s. 77 – 94.

5. M.E. Porter, M. Kramer, Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review 2006, 84(2), 78-92.

6. AA 1000 Zasady Odpowiedzialności, AccountAbility, Londyn – Waszyngton 2008.

7. AA 1000 Weryfikacja, AccountAbility, Londyn – Waszyngton 2008.

8. AA 1000 Stakeholder Engagement Standard, AccountAbility, Londyn – Waszyngton 2015.

9. Social Accountability 8000 International Standard, Social Accountability International, New York 2014.

10. Wytyczne dotyczące raportowania, G4, GRI, Amsterdam 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin stacjonarny lub on-line w formie testu (test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).

Kryteria ocen:

• do 59 % ocena 2.0

• 60 – 67 % ocena 3.0

• 68 – 75 % ocena 3.5

• 76 – 83 % ocena 4.0

• 84 – 91 % ocena 4.5

• 92 – 100 % ocena 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)