Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSFiR dzienne 2 rok, semestr letni
Przedmioty dla MSFiR dzienne 2 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Piotr Jaworski, Marcin Kaczmarek, Renata Karkowska, Jarosław Klepacki, Arkadiusz Manikowski, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ogrodnik, Małgorzata Olszak, Robert Pietrusiński, Jolanta Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Piotr Sokół, Aleksandra Spik, Grzegorz Tchorek, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Radosław Winiarski, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Piotr Jaworski, Marcin Kaczmarek, Renata Karkowska, Jarosław Klepacki, Arkadiusz Manikowski, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ogrodnik, Małgorzata Olszak, Robert Pietrusiński, Jolanta Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Piotr Sokół, Aleksandra Spik, Grzegorz Tchorek, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Radosław Winiarski, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Alina Majchrzycka-Guzowska, Michał Matuszak, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Robert Pietrusiński, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Katarzyna Trzpioła, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)