Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1ZZFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych.

W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (13th ed,) McGraw-Hill 2019.

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa.

2. Wartość i użyteczność

3. Decyzje inwestycyjne

4. Ryzyko i stopa zwrotu.

5. Formy efektywności rynku kapitałowego.

6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania

7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw.

8. Koszt i struktura kapitału.

9. Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.

10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw.

11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw.

12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych.

13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie.

14. Nierozwiązane problemy finansów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (13th ed,) McGraw-Hill 2019 (polskie tłumaczenie: Brealey R.A., Myers S.C.Podstawy finansów przedsiębiorstw Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999)

Literatura uzupełniająca:

• Copeland T.E., Weston J.F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy (4th ed.), Pearson, Boston 2005.

• Gruszczyński M. Finanse przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2012.

• J. Gajdka, E. Walińska Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka,. FRR, Warszawa 2000.

• Wybrane artykuły z: „Journal of Applied Corporate Finance”, “McKinsey on Finance”, “The Economist”.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin testowy w formie zdalnej na platformie e-Nauka

Konwersatorium – zaliczenie testowe na ocenę, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Rafał Cieślik, Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)