Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz1OZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład:

1. Przegląd koncepcji i modeli w teorii organizacji i zarządzania.

2. Rola synergii w modelu systemowym organizacji.

3. Pardygmaty, perspektywy, metafory.

4. Czynniki zewnętrzne wpływające na strukturę organizacyjną.

5. Sieci organizacyjne.

6. Komunikowanie strategiczne w organizacji.

7. Zarządzanie relacjami z interesariuszami.

8. Paradoksy w naukach o zarządzaniu

9. Autonomia, zespołowość i empowerment.

10. Kierowanie przemianą organizacyjną.

11. Organizacyjne uczenie się.

12. Zaangażowanie i zaufanie w organizacji.

13. Procesy innowacji w organizacji.

Ćwiczenia:

1. Model systemowy organizacji; zarządzanie przez cele – MBO, kaizen

2. Metafory i gry organizacyjne; diagnoza gier organizacyjnych

3. Organizacje ponadnarodowe; znaczenie różnic kulturowych

4. Sieci i współpraca międzyorganizacyjna; outsourcing, offshoring, alianse strategiczne

5. Ograniczona racjonalność podejmowania decyzji; small vs. big data, eksperyment biznesowy

6. Komunikowanie misji i wartości organizacji; bariery komunikacji w organizacji

7. Zarządzanie różnorodnością w organizacji; wymiary różnorodności, szklany sufit

8. Organizacja odpowiadająca na potrzeby społeczne

9. Work-life balance

10. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w organizacji, metoda de Bono, design thinking, narzędzia analizy rozwiązań innowacyjnych.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Bogdanienko J. , Piotrowski W.,(red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność. PWE 2013 (fragmenty)

Bogdanienko J., Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji, CeDeWu 2020

Literatura uzupełniająca:

K. Szatkowski (red), Nowoczesne zarządzanie produkcją – ujęcie procesowe, PWN Warszawa 2014

.J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002

M.J.Hatch, Teoria organizacji, PWN. 2002

Metody i kryteria oceniania:

Test – pytania jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Elwira Gross-Gołacka, Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)