Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marka pracodawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz2zlMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marka pracodawcy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Determinanty rozwoju koncepcji marki pracodawcy

2. Ewolucja funkcji personalnej

3. Role działu personalnego według modelu Ulricha

4. Analiza otoczenia biznesowego funkcji personalnej

5. Pojęcie marki korporacyjnej

6. Różnice pomiędzy marką produktową a marką korporacyjną

7. Tożsamość, wizerunek i reputacja marki korporacyjnej

8. Pojęcie marki pracodawcy

9. Employee Value Proposition

10. Pojęcie, cele, proces i modele employer branding

11. Wewnętrzny employer branding – istota i narzędzia

12. Zewnętrzny employer branding - istota i narzędzia

13. Pomiar wyników działań z zakresu employer branding

Pełny opis:

1. Determinanty rozwoju koncepcji marki pracodawcy

2. Ewolucja funkcji personalnej

3. Role działu personalnego według modelu Ulricha

4. Analiza otoczenia biznesowego funkcji personalnej

5. Pojęcie marki korporacyjnej

6. Różnice pomiędzy marką produktową a marką korporacyjną

7. Tożsamość, wizerunek i reputacja marki korporacyjnej

8. Pojęcie marki pracodawcy

9. Employee Value Proposition

10. Pojęcie, cele, proces i modele employer branding

11. Wewnętrzny employer branding – istota i narzędzia

12. Zewnętrzny employer branding - istota i narzędzia

13. Pomiar wyników działań z zakresu employer branding

Literatura:

Podstawowa pozycja:

• Kozłowski, M. (2012). Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wolters Kluwer

Uzupełniające pozycje:

• Zając-Pałdyna, U. (2020). Employer branding po polsku. Gliwice: OnePress

• Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

• Theurer, C. P., Tumasjan, A., Welpe, I. M., & Lievens, F. (2018). Employer branding: A brand equity-based literature review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 20(1), 155-179

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe na platformie eNauka (32 pkt), obecność i aktywność na zajęciach (18 pkt). Warunkiem zaliczenia jest pozytywny wynik kolokwium końcowego (min. 17/32 pkt) i uzyskanie min. 26/50 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bianchi
Prowadzący grup: Anna Bianchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bianchi
Prowadzący grup: Anna Bianchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)