Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSPOL-OG Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość społeczna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium daje możliwość zapoznania się z bardzo aktualnym i wzbudzającym zainteresowane zjawiskiem jakim jest przedsiębiorczość społeczna i społeczne start-upy. Daje uczestnikom możliwość przeanalizowania rozwiązań w jaki sposób ważne potrzeby społeczne i problemy społeczne współczesnej gospodarki i społeczeństwa mogą być przetransformowane na ciekawe okazje przedsiębiorcze. Studenci, poprzez zaangażowanie w dyskusję, analizę literatury i aktualnych materiałów ze świata biznesu, organizacji pozarządowych mają możliwość poznania takich rozwiązań, które są najbardziej skuteczne i stosowane na całym świecie

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zaprezentowanie aktualnych problemów i współczesnych zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną studentom zdobywającym wiedzę na kierunkach niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem.

W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej, różnice między przedsiębiorczością społeczną a komercyjną, społeczny start-up i przedsiębiorczość społeczna, czynniki sukcesu biznesu społecznego; oddziaływanie społecznego biznesu na gospodarkę i społeczeństwo; modele biznesu społecznego.

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy (studenci kierunków niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem).

Literatura:

Literatura podstawowa

Materiały dostarczone przez prowadzących zajęcia.

Literatura zalecana:

Praszkier R., Nowak, A. (2012) „Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka”, Warszawa, Wolters Kluwer

Eggers W.D. i Macmillan P., (2014) „Rewolucja rozwiązań”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa

Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2012) „Tworzenie modeli biznesowych” Warszawa, One Press.

(do 65 tys. znaków)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu (konwersatorium) osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

• Wiedza:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Wie, jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w różnych gospodarkach i społeczeństwach

Wie, w jaki sposób potrzeby i problemy społeczne mogą być zamienione na okazje przedsiębiorcze

Zna pojęcie innowacji społecznej i identyfikuje różne rodzaje i źródła tejże innowacji

Identyfikuje modele biznesu społecznego

• Umiejętności:

Rozpoznaje jak przekształcać potrzeby społeczne na okazje przedsiębiorcze

Potrafi stworzyć model biznesu społecznego

Analizuje dostępne źródła informacji dotyczące rozpoczynania i prowadzenia biznesu społecznego

• Kompetencje społeczne:

Potrafi w świadomy sposób budować społeczne relacje z różnymi interesariuszami z otoczenia społeczno-gospodarczego

Doskonali swoje umiejętności pracy w zespole

Wyjaśnia jaka jest rola autorefleksji i krytycznego myślenia w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w zajęciach, krótkich prac indywidualnych, projektu zespołowego wykonywanego w zespołach.

Ocena ciągła

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski, Marzena Starnawska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski, Marzena Starnawska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.