Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PTKOMERW-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Przedsiębiorczość
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.


Uwaga! Przedmiot jest częścią Bloku Przedsiębiorczość na Wydział Zarządzania UW. Do uczestnictwa w bloku wymagany jest wybór co najmniej 2 przedmiotów z bloku ( w tym przedmiot Przedsiębiorczość jest obowiąkowy )

Studenci uczestniczący w co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów, otrzymują świadectwo wystawione przez Wydział Zarządzania UW.

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka


Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków.

Kluczowym elementem przedmiotu będą spotkania ze znanymi z pierwszych stron gazet twórcami firm technologicznych. Będzie to wyjątkowa okazja do swobodnej rozmowy o powstawaniu pomysłów, ich ochronie patentowej, tworzeniu firm spin-off, finansowaniu ich rozwoju, a w końcu - jak na tym wszystkim zarobić. Taki schemat będzie miała większość zajęć z przedmiotu.Celem przedmiotu jest zaprezentowanie głównych zasad komercjalizacji innowacyjnych pomysłów. Kurs przedstawia podstawowe rozwiązania dotyczące własności intelektualnej, a także zasady obowiązujące w tym obszarze na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas kursu przedstawione zostaną, z udziałem praktyków, przykłady projektów opartych na komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii i praktyki komercjalizacji innowacyjnych pomysłów.

Zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

- własność intelektualna – pojęcie, zasady regulujące własność intelektualną.

- rozwiązania Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie własności intelektualnej.

- transfer technologii i komercjalizacja wiedzy – doświadczenia UW.

- podstawowe zasady komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań: faza przedwdrożeniowa i faza wdrożeniowa.

- przedsiębiorstwa spin-off i spin-out.

- praktyczne przykłady projektów komercjalizacyjnych – studia przypadków.

Osiągnięcie celów to około 30 godzin pracy studenta.

Literatura:

Materiały dostarczone przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

• Wiedza:

o Wie, co to spin-off i spin-out.

o Zna rozwiązania dotyczące własności intelektualnej.

o Wie, jakie regulacje w zakresie własności intelektualnej obowiązują na UW.

o Wie, jakie jednostki UW wspierają komercjalizacje innowacyjnych rozwiązań.

o Zna podstawowe zasady komercjalizacji wiedzy.

o Zna praktyczne przykłady projektów komercjalizacyjnych.

• Umiejętności:

o Potrafi zinterpretować i zastosować rozwiązania dotyczące własności intelektualnej.

o Potrafi przygotować plan komercjalizacji przedsięwzięcia innowacyjnego.

o Umie zidentyfikować kluczowe pułapki i wyzwania mogące wystąpić podczas komercjalizacji.

• Kompetencje społeczne:

o Doskonali swoje umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w zajęciach . Ocena ciągła.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Robert Dwiliński, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Robert Dwiliński, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.