Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intellectual property protection

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOPROP
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Intellectual property protection
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku BA anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

While the lecture will be describe intellectual property, which refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Intellectual property rights are the privileges given to persons over the creations of their minds. These rights give the author/inventor a special right over the use of his creation. Intellectual property rights are usually divided into two main areas: Copyright and rights related to copyright (the rights of authors of literary and artistic works) and Industrial property (the protection of trademarks, geographical indications, and as well the protection of innovation, design and the creation of technology).

Literatura: (tylko po angielsku)

Korn N., Guide to Intellectual Property Rights and Other Legal Issues, Minerva Project 2005; Intellectual Property Rights, Andersen B. ed., Bodmin 2006

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students become familiar with the basic definitions according to intellectual property rights, would get the knowledge of copyright protection

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The lecture will end with a pass mark (after test).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaskulska
Prowadzący grup: Elżbieta Jaskulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)