Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prezentacja tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SP-SM-PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prezentacja tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Studia podyplomowe Szkoła mistrzów
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe wprowadzają problematykę: prezentacji literatury w radio, performance’u i happeningu, multimediów, interpretacji scenicznej tekstu literackiego, sztuki przekładu, krytyki literackiej. Zajęcia prowadzić będą przede wszystkim praktycy, znani ze swojej działalności w wyżej wymienionych obszarach. Zakres,układ tematyczny i podział godzinowy przedmiotu:

- Literatura i radio (4 h)

- Performance i happening (4 h)

- Literatura i multimedia (4 h)

- Tekst literacki w utworze muzycznym (4 h)

- Interpretacja sceniczna tekstu literackiego (8 h)

- Sztuka rozmowy (6 h)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: każdy słuchacz przygotowuje prezentację w wybranych przez siebie i skonsultowanych z prowadzącymi formach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Nalewajk-Turecka
Prowadzący grup: Żaneta Nalewajk-Turecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)