Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SP-SM-TL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja literacka
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Studia podyplomowe Szkoła mistrzów
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Tradycja literacka

Jest to cykl wykładów historyków i teoretyków literatury z Wydziału Polonistyki (profesorowie

i adiunkci), które przedstawić mają konwencje, gatu

nki i tematy w literaturze polskiej XIX, XX

i XXI w., a także arcydzieła literatury światowej, pogranicza sztuk i interteksty literackie. Kurs

kończy się egzaminem. Zakres,

układ tematyczny

i podział godzinowy

przedmiotu:

-

Konwencje, gatunki i tematy w l

iteraturze polskiej XIX w. (2 h)

-

Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w. (2 h)

-

Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w. (4h)

-

Najnowsze trendy literatury światowej (2 h)

-

Konwencje, gatunki i tematy w literaturze po

pularnej (2 h)

-

Interteksty literackie (6 h)

-

Pogranicza sztuk (2 h)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Nalewajk-Turecka
Prowadzący grup: Żaneta Nalewajk-Turecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)