Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne życie literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SP-SM-WZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie literackie
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Studia podyplomowe Szkoła mistrzów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot realizowany będzie w postaci wykładów mistrzów pióra, organizatorów i jurorów prestiżowych konkursów literackich, wydawców, redaktorów pism i animatorów życia literackiego.Kurs kończy się zaliczeniem na podstawie obecności oraz aktywności w dyskusjach towarzyszących wykładom. Zakres,

układ tematyczny i podział godzinowy przedmiotu:

- Wykłady pisarzy (12 h)

- Instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki (6 h)

- Zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty (2 h).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)