Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-learningowy kurs języka polskiego A1 kontynuacja (prowadzony na platformie, bez połączeń wideo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLIA1kont Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: E-learningowy kurs języka polskiego A1 kontynuacja (prowadzony na platformie, bez połączeń wideo)
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Polish language course for foreigners
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Strona przedmiotu: http://ww.kampus.come.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki.

Nie ma wyznaczonych godzin zajęć online.

Pełny opis:

W czasie tego kursu studenci - obcokrajowcy zapoznają się z elementarnymi wiadomościami dotyczącymi gramatyki języka polskiego i z podstawowym słownictwem na poziomie A1. Kurs ten rozwija sprawności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na tematy związane z sytuacjami życia codziennego oraz dostarcza wiedzy na temat polskiej kultury i historii.

Tematy:

- ludzie (relacje rodzinne, zawód, wygląd, sposoby spędzania wolnego czasu);

- dom/mieszkanie (rodzaj, położenie, rodzaje pomieszczeń, wyposażenie);

- życie codzienne (czynności, sklepy, usługi, przedmioty, pieniądze, środki komunikacji, rzeczy codziennego użytku, praca);

- zdrowie (higiena, stan psychiczny i fizyczny, wizyta u lekarza);

- środowisko (pogoda).

Funkcje i pojęcia językowe:

- nawiązanie kontaktu (przedstawianie się lub kogoś, przywitanie, pożegnanie, składanie życzeń, podziękowanie, przepraszanie, zapraszanie);

- rozpoczynanie rozmowy, podtrzymywanie jej, kończenie;

- pytanie, proszenie, proponowanie;

- wyrażanie sympatii, antypatii, nadziei, życzenia, zadowolenia, niezadowolenia.

- ogólne reakcje i sposoby wyrażania: właściwości osób, niektórych obiektów; posiadania; relacji przestrzennych; relacji czasowych; możliwości, zdolności, konieczności.

Zagadnienia gramatyczne:

2) a. Fleksja imienna:

wybrane, przypadki gramatyczne – narzędnik, biernik, dopełniacz, mianownik liczby mnogiej;

b. Fleksja werbalna:

- czas teraźniejszy, czas przeszły niedokonany, użycie czasowników modalnych, tryb rozkazujący uniwersalny: proszę + bezokolicznik.

3) Składnia:

Tworzenie pytań, szyk zdań pojedynczych, proste zdania złożone. Liczebniki główne i porządkowe dla wyrażania cech i godzin

Użycie podstawowych przysłówków.

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie mógł ulec nieznacznym zmianom. Wykladowcy udzielili Państwu stosownej informacji via USOSmail.

Literatura:

• materiały online, materiały własne prowadzącego kurs

• Domańska, P. Kajak, K. Kołak, A. Rabczuk, M. Stasieczek-Górna, E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A1.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego dotyczące miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania itp. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola systematycznej, samodzielnej pracy – cotygodniowe krótkie quizy na zakończenie modułu, (40% oceny końcowej)

- końcowy test pisemny (stacjonarny, nie online – 60% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Agnieszka Wronowska
Prowadzący grup: Agnieszka Wronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Agnieszka Wronowska
Prowadzący grup: Agnieszka Wronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jastrzębska, Piotr Kajak
Prowadzący grup: Agnieszka Jastrzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.