Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-learningowy kurs języka polskiego B1 (prowadzony na platformie, bez połączeń wideo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLIB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-learningowy kurs języka polskiego B1 (prowadzony na platformie, bez połączeń wideo)
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Polish language course for foreigners
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decycji władz UW.

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie średniozaawansowanym – kurs internetowy

Pełny opis:

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decycji władz UW.

Program zajęć obejmuje poszerzanie leksyki i doskonalenie sprawności komunikacyjnej studenta, pogłębianie znajomości gramatyki. Student uczy się rozpoznawania i rozumienia istotnych treści, intencji w tekstach pisemnych i wypowiedziach ustnych dotyczących życia codziennego, czasu wolnego, wykształcenia, pracy itp. Poznaje sposoby reakcji słownej w typowych sytuacjach społecznych i w polskich realiach, kształci umiejętność posługiwania się odmianą oficjalną i nieoficjalną języka polskiego. Kurs internetowy kładzie szczególny nacisk na rozwijanie sprawności zarówno słuchania oraz czytania jak i pisania.

Kurs składa się z tygodniowych modułów, które podzielone są na następujące sekcje:

- słuchanie/czytanie

- gramatyka

- leksyka

- pisanie

- kultura polska

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie mógł ulec nieznacznym zmianom. Wykladowcy udzielili Państwu stosownej informacji via USOSmail.

Literatura:

• materiały własne umieszczone na platformie

• E. Lipińska, E. Dąmbska, „Pisać jak z nut”

• R. Ciesielska – Musameh, B.Guziuk-Świca, G. Przechodzka, „Z polskim w świat”

• E. Lipińska, A. Seretny, „Z polskim na ty”

• A.Achtelik, W.Hajduk-Gawron, A.Madeja, M.Świątek, „Bądź na B1”

Efekty uczenia się:

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne. Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, mail i sms.

Metody i kryteria oceniania:

• egzamin końcowy 40%

• testy cząstkowe 30%

• prace pisemne 30%

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i zdać egzamin końcowy (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił aktywności w jednej z nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Joanna Prędota
Prowadzący grup: Joanna Prędota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Joanna Prędota
Prowadzący grup: Joanna Prędota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Marta Skura
Prowadzący grup: Marta Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.