Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski - poziom elementarny A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLOA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski - poziom elementarny A1
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Polish language course for foreigners
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Brak. Student/ka nigdy wcześniej nie uczył/a się języka polskiego (w wyjątkiem grup po intensywnym kursie Erasmusa we wrześniu).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decycji władz UW.

Na lektoracie studenci poznają podstawy języka polskiego. Poprzez wykład gramatyki, czytanie, słuchanie, konwersację i ćwiczenia pisemne w języku polskim studenci zdobywają podstawowe umiejętności mówienia, pisania, i czytania oraz rozumienia w tym języku ze słuchu.

Pełny opis:

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decycji władz UW.

Język: polski; angielski w razie potrzeby.

Leksyka i komunikacja:

– podstawowe zwroty i pytania (np. proszę czytać, gdzie jest…? itd.);

– formuły powitalne i pożegnalne;

– przedstawianie się;

– pytania o samopoczucie;

– rzeczy w klasie;

– przymiotniki opisujące osoby;

– liczebniki główne (0-1000);

– nazwy zawodów;

– zainteresowania;

– podstawowe czasowniki (hobby, sport);

– słownictwo dotyczące danych osobowych;

– nazwy państw;

– nazwy narodowości i przymiotniki utworzone od nazw narodowości;

– określanie stopnia znajomości języków obcych;

– słownictwo nazywające jedzenie;

– pytania o cenę i wyrażanie ceny;

– kolory;

– nazwy dni tygodnia;

– wyrażanie podstawowych relacji czasowych;

– pory dnia;

– zakupy;

– nazwy członków rodziny;

– informowanie o wieku;

– wyrażanie przyczyny;

– wyrażanie celu;

Gramatyka:

 polski alfabet, wymowa i intonacja;

 rodzaje rzeczownika, przymiotnika;

 zaimki wskazujące;

 mianownik liczby pojedynczej i mnogiej (niemęskoosobowy);

 narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej;

 biernik liczby pojedynczej i mnogiej (niemęskoosobowy);

 zaimki osobowe i niektóre dzierżawcze;

 formy: rok, lata, lat;

 koniugacja (wszystkie grupy) w czasie teraźniejszym.

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie mógł ulec nieznacznym zmianom. Wykladowcy udzielili Państwu stosownej informacji via USOSmail.

Literatura:

Wybór spośród:

• M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Kraków 2005.

• Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A, Szymkiewicz, Polski krok po kroku 1, Kraków 2013.

• Prizel-Kania, D. Bućko, K. Sowa, U. Legawiec, Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej dla cudzoziemców, Kraków 2016.

• A. Domańska, P. Kajak, K. Kołak, A. Rabczuk, M. Stasieczek-Górna, red. A. Rabczuk, E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A1.

• P. Potasińska, M. Malinowska, Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego.

• E. Piotrowska_Rola, M.Porębska, Polski jest cool, Wyd. studio tEMAt, 2017

• http://www.popolskupopolsce.edu.pl

• materiały własne lektora.

Efekty uczenia się:

Po kursie na poziomie A1 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca zamieszkania, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz potrafi odpowiadać na te pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

• test końcowy – 20%

• testy cząstkowe / prezentacje – 20%

• prace domowe – 30%

• aktywna obecność na zajęciach (dwie nieobecności w semestrze są dozwolone) – 30%

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i napisać test końcowy (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił aktywności w jednej z nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Agnieszka Jastrzębska, Piotr Kajak, Paulina Potasińska, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Tomasz Wegner, Katarzyna Zak-Caplot
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska, Agnieszka Jastrzębska, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Tomasz Wegner, Katarzyna Zak-Caplot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jastrzębska, Piotr Kajak, Maria Kuc, Anna Rabczuk, Marta Skura
Prowadzący grup: Agnieszka Jastrzębska, Maria Kuc, Anna Rabczuk, Marta Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jastrzębska, Piotr Kajak, Aleksandra Święcka, Tomasz Wegner, Katarzyna Zak-Caplot
Prowadzący grup: Agnieszka Jastrzębska, Aleksandra Święcka, Tomasz Wegner, Katarzyna Zak-Caplot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jastrzębska, Piotr Kajak, Barbara Łukaszewicz, Aleksandra Święcka
Prowadzący grup: Agnieszka Jastrzębska, Barbara Łukaszewicz, Aleksandra Święcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.