Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski - poziom elementarny A1 - kontynuacja dla studentów z I semestru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLOA1-9b Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski - poziom elementarny A1 - kontynuacja dla studentów z I semestru
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Polish language course for foreigners
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:
Pełny opis:

Lektorat ma na celu dostarczyć studentom narzędzi umożliwiających skuteczne komunikowanie się w realnych sytuacjach, z którymi mają do czynienia w życiu codziennym (np. zakupy, restauracja, informacja tury-styczna). Podstawy gramatyki oraz elementarne słownictwo prezentowane będą w konkretnych kontekstach komunikacyjnych, takich jak np: opowiadanie o sobie, swojej rodzinie i znajomych, pracy i zainteresowaniach.

Leksyka i komunikacja:

- opisywanie przedmiotów i osób;

- opisywanie planu dnia;

- opowiadanie o tym, co miało miejsce w przeszłości;

- nazwy członków rodziny;

- informowanie o wieku;

- wyrażanie przyczyny;

- wyrażanie celu;

- nazwy miesięcy;

- nazwy pór roku;

- pogoda;

- opowiadanie o swoich zainteresowaniach;

- polskie tradycje: Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 Maja;

- poruszanie się po mieście (pytanie o drogę, nazwy elementów architektonicznych w przestrzeni miejskiej);

- opisywanie mieszkania (nazwy mebli i ich rozmieszczenie);

- wynajmowanie mieszkania;

- opowiadanie o przeszłości;

- zakupy (ubrania, materiały, wzory),

- komplementowanie wyglądu;

- nazwy części ciała;

- informowanie o stanie zdrowia;

- plany na przyszłość.

Gramatyka:

- dopełniacz liczby mnogiej;

- miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników;

- liczebniki główne;

- liczebniki porządkowe (1-24)

- zaimki dzierżawcze;

- koniugacja w czasie teraźniejszym;

- koniugacja w czasie przeszłym (czasowniki niedokonane i dokonane);

- aspekt czasownika;

- koniugacja w czasie przyszłym złożonym;

- szyk zdań pojedynczych i złożonych;

- tworzenie pytań;

- użycie podstawowych przymiotników i przysłówków;

- użycie form bezosobowych: można, trzeba;

- stopniowanie przymiotników;

- konstrukcje porównawcze z użyciem przymiotnika.

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie mógł ulec nieznacznym zmianom. Wykladowcy udzielili Państwu stosownej informacji via USOSmail.

Literatura:

Podręczniki wiodące:

Prizel-Kania, D. Bućko, K. Sowa, U. Legawiec - Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej dla cudzoziemców lub

S. Dawidek, A. Stelmach, I. Stempek, A. Szymkiewicz, Polski, krok po kroku., część1 + płyta CD lub

M. Małolepsza, M. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Prolog + płyty CD

Materiały uzupełniające:

A. Domańska, P. Kajak, K. Kołak, A. Rabczuk, M. Stasieczek-Górna, E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A1.

E. Piotrowska-Rola, M. Porębska, Polski jest cool, Wyd. EPISTEME, Lublin

M. Pasieka, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkują-cych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław;

materiały własne lektora

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student:

- rozumie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne na dobrze znane tematy dotyczące życia codziennego (rodzina, dom, studia, zainteresowania, podróże)

- umie się skutecznie porozumieć w podstawowych kontekstach komuni-kacyjnych (przedstawianie się, pytanie o czas, drogę, zakupy etc.) pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomo-cy

- zna i rozumie podstawy gramatyki i elementarne słownictwo.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność, testy oraz krótkie wypracowania), kontrola obecności, egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Beata Jędryka, Piotr Kajak, Marta Skura, Tomasz Wegner, Katarzyna Zak-Caplot
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska, Beata Jędryka, Marta Skura, Tomasz Wegner, Katarzyna Zak-Caplot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Małgorzata Malinowska, Aleksandra Święcka, Tomasz Wegner
Prowadzący grup: Małgorzata Malinowska, Aleksandra Święcka, Tomasz Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.