Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski - poziom elementarny A1 dla studentów Erasmus po kursie wrześniowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLOA1E Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski - poziom elementarny A1 dla studentów Erasmus po kursie wrześniowym
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Polish language course for foreigners
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Ukończenie dwutygodniowego propedeutycznego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus+ (wrzesień) lub wcześniejsze odbycie 30-40 godzin lektoratu w innym ośrodku.


Założenia wstępne:

Po 40-godzinnym kursie języka polskiego w ramach kursu propedeutycznego dla studentów programu Erasmus+ słuchacze znają polski alfabet, zasady wymowy i podstawową leksykę związaną z prostymi sytuacjami życia codziennego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym przeznaczony wyłącznie dla osób, które ukończyły wrześniowy kurs językowy dla studentów programu Erasmus+.

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decyzji władz UW.

Pełny opis:

Na lektoracie studenci poznają podstawy polskiej gramatyki, elementarne słownictwo i najważniejsze konteksty komunikacyjne. Ćwiczą przede wszystkim mówienie i słuchanie, a także czytanie i pisanie.

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie może ulec nieznacznym zmianom.

Literatura:

1. I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A, Szymkiewicz, Polski krok po kroku – poziom A1, Kraków 2010.

2. M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Kraków 2005.

3. A. Domańska, P. Kajak, K. Kołak, A. Rabczuk, M. Stasieczek-Górna, E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A1, red. A. Rabczuk, Warszawa 2015.

4. A. Prizel-Kania, D. Bućko, K. Sowa, U. Legawiec, Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej dla cudzoziemców, Kraków 2016.

5. J. Machowska, Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, Kraków 2010.

6. M. Pasieka, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2011.

7. T. Pelc, Teraz polski – gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź 1997.

8. Materiały własne lektora.

Narzędzia do pracy online:

- Moodle (jeśli zaistnieje taka potrzeba)

- Padlet (pisanie, budowanie gniazd leksykalnych)

- Wordwall (leksyka, gramatyka)

- TedEd (rozumienie ze słuchu)

- Wizer.me (działania językowe: pisanie, czytanie, struktury leksykalno-gramatyczne, mówienie – umieszczanie nagrań)

- ZOOM (konsultacje, teoria, ćwiczenia komunikacyjne i praca w grupach, rozumienie ze słuchu)

- Google Classroom (materiały na zajęcia: prezentacje, karty pracy, linki do zadań, prezentacje zrobione przez studentów, praca na plikach tekstowych – pisemne prace domowe)

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student:

- rozumie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne na dobrze znane tematy dotyczące życia codziennego (rodzina, dom, hobby itd.);

- potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadać na tego typu pytania;

- umie przedstawiać siebie i innych;

- potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy;

- zna podstawy gramatyki i elementarne słownictwo przewidziane dla poziomu A1.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs stacjonarny:

- Test końcowy – 40%;

- Testy cząstkowe / prezentacje – 20%;

- Prace domowe – 20%;

- Aktywna obecność na zajęciach – 20%.

Aby zaliczyć semestr, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i zdać egzamin końcowy (student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, nie otrzyma zaliczenia).

Kurs zdalny, jeżeli zajdzie taka potrzeba:

Test końcowy - 20%

Testy śródokresowe / prezentacje - 20%

Praca domowa i inne zadania - 30%

Aktywna obecność na zajęciach – dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności (tj. nie wynikające ze zwolnienia lekarskiego) w ciągu semestru - 30%.

Aby zaliczyć semestr, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i zdać egzamin końcowy (student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, nie otrzyma zaliczenia).

Sposób zaliczenia:

Na podstawie efektów pracy określonych w sekcji "Metody i kryteria oceniania"

Skala ocen:

98 – 100% (5!)

90 – 97% (5)

85 – 89% (4,5)

84 – 76% (4)

75 – 68% (3,5)

67 – 60% (3)

59 – 0% (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jasińska, Piotr Kajak, Małgorzata Malinowska, Paulina Potasińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jasińska, Małgorzata Malinowska, Paulina Potasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Małgorzata Malinowska, Paulina Potasińska
Prowadzący grup: Małgorzata Malinowska, Paulina Potasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.