Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski - poziom progowy B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLOB1 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski - poziom progowy B1
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Polish language course for foreigners
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decyzji władz UW

Pełny opis:

Zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie lub online w I semestrze 2021/2022 - w zależności od decyzji władz UW.

Kurs jest przewidziany dla osób, które ukończyły już język polski na kursach (poziom: A1 i A2) lub samodzielnie (w sumie około 120 godzin) oraz zaczęły kurs na poziomie B1. Program zajęć obejmuje poszerzanie leksyki i doskonalenie sprawności komunikacyjnej studenta, pogłębianie znajomości gramatyki oraz naukę podstaw ortografii i stylistyki. Student uczy się rozpoznawania i rozumienia istotnych treści, intencji w tekstach pisemnych i wypowiedziach ustnych dotyczących życia codziennego, czasu wolnego, wykształcenia, pracy itp. Poznaje sposoby reakcji słownej w typowych sytuacjach społecznych i w polskich realiach, kształci umiejętność posługiwania się odmianą oficjalną i nieoficjalną języka polskiego. Student uczy się budowania wypowiedzi monologowej, uczestniczenia w dialogu i polilogu. Może uczestniczyć w rozmowie na znane i interesujące go tematy. Ćwiczy rozumienie informacji z radia czy telewizji. Kurs obejmuje też ćwiczenia nauki pisania prostych tekstów na popularne tematy oraz pism użytkowych.

Komunikacja:

• mówienie o problemach zawodowych,

• pisanie e-maili,

• życiorys,

• list motywacyjny,

• wywiad,

• opowiadanie,

• opowiadanie o sobie,

• nakazy,

• zakazy,

• polecenia,

• list prywatny,

• e-mail prywatny,

• sms,

• pytanie o drogę,

• wyrażanie niezadowolenia,

• zniechęcanie, odradzanie,

• reklamacja.

Leksyka:

• praca i zatrudnienie,

• typy przedsiębiorstw,

• pochodzenie, rodzina,

• podróże,

• pakowanie się,

• lotnisko,

• atrakcje turystyczne Polski,

• prefiksalne czasowniki ruchu,

• ruch drogowy,

• środki transportu,

• zdarzenia losowe,

• relacje międzyludzkie.

Gramatyka - utrwalanie i poszerzanie znajomości struktur poznanych na poziomie A2 poprzez wprowadzanie ich nowych funkcji syntaktycznych, semantycznych oraz pełniejszego opisu gramatycznego:

• biernik liczby mnogiej,

• zaimek swój,

• tryb rozkazujący i warunkowy,

• tzw. czasowniki niewłaściwe,

• powtórzenie form i funkcji miejscownika,

• wołacz,

• czasowniki ruchu,

• celownik,

• składnia liczebników głównych.

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie mógł ulec nieznacznym zmianom. Wykladowcy udzielili Państwu stosownej informacji via USOSmail.

Literatura:

• I. Stempek i in., Polski krok po kroku 2. Podręcznik, Kraków 2012.

• I. Stempek i in., Polski krok po kroku 2. Zeszyt ćwiczeń, Kraków 2014.

• M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 2, Kraków 2015.

• E. Lipińska, Z polskim na ty, Kraków 2014.

• Materiały własne lektora.

Efekty uczenia się:

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne. Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, mail i sms.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs stacjonarny:

- Test końcowy – 40%;

- Testy cząstkowe / prezentacje – 20%;

- Prace domowe – 20%;

- Aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru) – 20%.

Aby zaliczyć semestr, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i zdać egzamin końcowy (student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, nie otrzyma zaliczenia).

Kurs zdalny, jeżeli zajdzie taka potrzeba:

- Test końcowy – 20%

- Testy śródokresowe / prezentacje – 20%

- Praca domowa i inne zadania – 30%

- Aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru) – 30%.

Aby zaliczyć semestr, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i zdać egzamin końcowy (student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, nie otrzyma zaliczenia).

Sposób zaliczenia:

Na podstawie efektów pracy określonych w sekcji "Metody i kryteria oceniania"

Skala ocen:

98 – 100% (5!)

90 – 97% (5)

85 – 89% (4,5)

84 – 76% (4)

75 – 68% (3,5)

67 – 60% (3)

59 – 0% (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Paulina Potasińska, Joanna Prędota
Prowadzący grup: Paulina Potasińska, Joanna Prędota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Katarzyna Kołak-Danyi, Małgorzata Malinowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kołak-Danyi, Małgorzata Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

ONLINE (z powodu COVID-19) w II semestrze 2020/2021 - informacja będzie aktualizowana

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym -

GRUPA I pierwszy semestr B1

GRUPY II, III kontynuacja dla studentów po I semestrze B1

Pełny opis:

ONLINE (z powodu COVID-19) w II semestrze 2020/2021

Kurs jest przewidziany dla osób, które ukończyły już język polski na kursach (poziom: A1 i A2) lub samodzielnie (w sumie około 120 godzin) oraz zaczęły kurs na poziomie B1. Program zajęć obejmuje poszerzanie leksyki i doskonalenie sprawności komunikacyjnej studenta, pogłębianie znajomości gramatyki oraz naukę podstaw ortografii i stylistyki. Student uczy się rozpoznawania i rozumienia istotnych treści, intencji w tekstach pisemnych i wypowiedziach ustnych dotyczących życia codziennego, czasu wolnego, wykształcenia, pracy itp. Poznaje sposoby reakcji słownej w typowych sytuacjach społecznych i w polskich realiach, kształci umiejętność posługiwania się odmianą oficjalną i nieoficjalną języka polskiego. Student uczy się budowania wypowiedzi monologowej, uczestniczenia w dialogu i polilogu. Może uczestniczyć w rozmowie na znane i interesujące go tematy. Ćwiczy rozumienie informacji z radia czy telewizji. Kurs obejmuje też ćwiczenia nauki pisania prostych tekstów na popularne tematy oraz pism użytkowych.

Komunikacja:

• rozmowa o pracę,

• mówienie o problemach zawodowych,

• pisanie e-maili,

• życiorys,

• list motywacyjny,

• wywiad,

• opowiadanie,

• opowiadanie o sobie,

• nakazy,

• zakazy,

• polecenia,

• list prywatny,

• e-mail prywatny,

• sms,

• pytanie o drogę,

• wyrażanie niezadowolenia,

• zniechęcanie, odradzanie,

• reklamacja.

Leksyka:

• praca i zatrudnienie,

• typy przedsiębiorstw,

• pochodzenie, rodzina,

• podróże,

• pakowanie się,

• lotnisko,

• sprzęt turystyczny,

• atrakcje turystyczne Polski,

• prefiksalne czasowniki ruchu,

• ruch drogowy,

• środki transportu,

• stacja benzynowa,

• zdarzenia losowe,

• relacje międzyludzkie.

Gramatyka - utrwalanie i poszerzanie znajomości struktur poznanych na poziomie A2 poprzez wprowadzanie ich nowych funkcji syntaktycznych, semantycznych oraz pełniejszego opisu gramatycznego:

• biernik liczby mnogiej,

• zaimek swój,

• tryb rozkazujący i warunkowy,

• tzw. czasowniki niewłaściwe,

• powtórzenie form i funkcji miejscownika,

• wołacz,

• czasowniki ruchu,

• celownik,

• składnia liczebników głównych,

• stopniowanie przymiotnika i przysłówka.

*ze względu na zmiany wprowadzone przez administrację UW, wywołane COVID-19, opis zawarty w sylabusie mógł ulec nieznacznym zmianom. Wykladowcy udzielili Państwu stosownej informacji via USOSmail.

Literatura:

• I. Stempek i in., Polski krok po kroku 2. Podręcznik, Kraków 2012.

• I. Stempek i in., Polski krok po kroku 2. Zeszyt ćwiczeń, Kraków 2014.

• M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 2, Kraków 2015.

• E. Lipińska, Z polskim na ty, Kraków 2014.

• Materiały własne lektora.

Uwagi:

Metody oceniania:

• egzamin końcowy – 20%

• testy cząstkowe / prezentacje – 20%

• prace domowe – 30%

• aktywna obecność na zajęciach – 30%

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii i zdać egzamin końcowy (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił aktywności w jednej z nich).

Sposób zaliczenia:

Na podstawie efektów pracy określonych w sekcji "Metody i kryteria oceniania"

Skala ocen:

98 – 100% (5!)

90 – 97% (5)

85 – 89% (4,5)

84 – 76% (4)

75 – 68% (3,5)

67 – 60% (3)

59 – 0% (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Małgorzata Malinowska, Paulina Potasińska
Prowadzący grup: Małgorzata Malinowska, Paulina Potasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Małgorzata Malinowska, Aleksandra Święcka
Prowadzący grup: Małgorzata Malinowska, Aleksandra Święcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.