Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(en) Współczesne społeczeństwo polskie w świetle literatury i filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-PSTCPLF-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: (en) Współczesne społeczeństwo polskie w świetle literatury i filmu
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez "Polonicum" ( only for foreigners )
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium w języku angielskim dla studentów z zagranicy poświęcone współczesnej kulturze polskiej. Na zajęciach analizowanych i interpretowanych będzie kilka ważnych utworów literackich z ostatnich dwóch dziesięcioleci oraz ich adaptacje filmowe.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci muszą przeczytać trzy wskazane polskie powieści współczesne (w tłumaczeniu na język angielski) oraz obejrzeć ich adaptacje filmowe (z napisami angielskimi). Materiały te zostaną udostępnione przez prowadzącą zajęcia. Wybrane utwory odzwierciedlają istotne aspekty współczesnego polskiego społeczeństwa.

Każde zajęcia rozpoczną się krótkim wykładem zilustrowanym prezentacją audiowizualną, mającą na celu usytuować te dzieła w szerszym kontekście historycznym i kulturowym oraz dostarczyć studentom narzędzia do interpretacji.

Każde omawiane dzieło literackie i filmowe będzie szczegółowo analizowane i interpretowane oraz będzie przedmiotem dyskusji na zajęciach. Od studentów oczekuje się aktywnego udziału w zajęciach.

Najważniejsze tematy poruszane na kursie:

1. Wpływ historii na współczesne społeczeństwo polskie.

2. Autostereotyp Polaków oraz stereotypy sąsiednich nacji.

3. Główne problemy społeczne w Polsce.

4. Rola i pozycja kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie.

5. Klasy społeczne w Polsce.

6. Polskie miasta a polska prowincja.

7. Środowisko naturalne i ekologia w Polsce.

8. Polskie święta, tradycje i rytuały.

Literatura:

Książki:

– D. Masłowska, Snow White and Russian Red [Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną], tłum. B. Paloff, 2005 (2002).

– Z. Miłoszewski, Entanglement [Uwikłanie], tłum. A. Lloyd-Jones, 2010 (2007).

– O. Tokarczuk, Drive your Plow Over the Bones of the Dead [Prowadź swój pług przez kości umarłych], tłum. A. Lloyd-Jones, 2019 (2009).

Filmy:

– Pokot, reż. Agnieszka Holland, 2017.

– Uwikłanie, reż. Jacek Bromski, 2011.

– Wojna polsko-ruska, reż. Xavery Żuławski, 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

– będą znać ważne dzieła współczesnej literatury polskiej oraz ich filmowe adaptacje,

– będą rozumieć najistotniejsze zjawiska i problemy występujące we współczesnym polskim społeczeństwie,

– rozwiną zdolności krytycznego myślenia oraz analizy i interpretacji dzieł literackich i filmowych,

– wzmocnią umiejętność pisania oraz gromadzenia materiałów do pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność i bieżące przygotowanie do zajęć (praca domowa, testy, aktywny udział w zajęciach; dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności w semestrze) – 40%,

– praca zaliczeniowa – 40%,

– test końcowy - 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kajak, Justyna Zych
Prowadzący grup: Justyna Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.