Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4TECH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na 2L
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z aplikacjami pomocnymi w pracy naukowej humanisty. Podczas zajęć studenci poznają różne zasoby cyfrowe. Uczą się korzystać z korpusów i innych aplikacji.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje współczesne narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy, w tym pracy badawczej i analitycznej. Zajęcia przygotowują studentów do właściwego użycia aplikacji w pracy zawodowej. Przedmiot otwiera drogę do zrozumienia zasad działania bardziej złożonych systemów teleinformatycznych. Główne zagadnienia obejmujące treści przedstawiane podczas zajęć:

1.)rodzaje narzędzi komunikacyjno-informacyjnych:

( narzędzia komunikacyjno-informacyjne pozwalające na analizę i syntezę informacji, korpusy);

2) zasoby cyfrowe;

3.) technologie komunikacyjno-informacyjne jako narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego.

4) technologie komunikacyjno-informacyjne w dydaktyce.

Literatura:

Jadwiga Berbeka, Zbigniew Borek, Krzysztof Borodako, Krzysztof Lipecki, Agata Niemczyk, Michał Rudnicki, Józef Sala, Renata Seweryn, Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Wydawnictwo CH Beck 2017.

Manuel Castelles: „Społeczeństwo sieci” Warszawa 2007 PWN.

Clarke A. : e Learning. Nauka na odległość Warszawa 2007 Wyd. Komunikacji i Łączności.

John Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

Marta Kostecka, Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie rozwoju zawodowego. w: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Dagmara Roszkowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 1/2015 (45) czerwiec – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2015.

Hebal-Jezierska M. (red.), 2014, Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, Uniwersytet Warszawski.

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B., red., 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego. PWN, Warszawa. http://www.nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf.

Strony poszczególnych korpusów j. słowiańskich

Materiały własne prowadzącego

Pozostałe pozycje zostaną podane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

1. Student/ka zna różne aplikacje pomocne w pracy humanisty.

2. Student/ka umie obsługiwać podstawowe narzędzia należące do technologii komunikacyjno-informacyjne.

3. Student/ka umie wybrać w zależności od celu odpowiednie narzędzie.

4. Student/ka umie zdobyć informacje, korzystając z narzędzi technologiczno-informacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student/ka może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Osoba uczestnicząca musi mieć zaliczone wszystkie sprawdziany i projekty śródsemestralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)