Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyka kulturowa dla slawistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8LK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka kulturowa dla slawistów
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2M
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka A na poziomie C1; zaliczone przedmioty językoznawcze wg programu.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium dąży do zdobycia wiedzy i kształtowania umiejętności studentów w zakresie łączenia kompetencji kulturowych z lingwistycznymi, a także do poszerzenia ich warsztatu badawczego o narzędzia wykraczające poza tradycyjne językoznawstwo.

Pełny opis:

Na zajęciach jest poruszana różnorodna tematyka łącząca lingwistykę z zagadnieniami kulturowymi. Problematyka jest interpretowana w paradygmatach takich subdyscyplin jak: lingwistyka antropologiczna, aksjolingwistyka, kognitywizm, badania nad dyskursem, komunikacja interkulturowa.

W zależności od cyklu zajęć, konwersatorium jest prowadzone w grupach językowych (w języku A lub w języku zrozumiałym dla wszystkich uczestników grupy łączonej).

Literatura:

Podstawowa literatura jest podana w zakładkach przeznaczonych dla grup językowych.

Dodatkowa literatura zostanie podana uczestnikom w trakcie zajęć.

Prowadzący proponuje literaturę (artykuły naukowe oraz materiały źródłowe) w zależności od sprofilowania aktualnie omawianego zagadnienia.

Efekty uczenia się:

Student rozumie złożone związki między językiem a kulturą. Jest świadom kulturowego uwarunkowania użycia wyrażeń językowych. Potrafi zastosować tę wiedzę do interpretacji kulturowo uwarunkowanych zjawisk językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne przygotowanie do zajęć i aktywność.

Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa, Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa, Milena Hebal-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

Literatura podstawowa:

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 1-5. /pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015-2018.

Goddard, Cliff & Wierzbicka, Anna. Words & Meanings. Lexical Semantics across Domains, Languages, &Cultures. Oxford University Press, 2014.

Wierzbicka, Anna. Język - umysł - kultura; wybór prac pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Everett, Daniel L. Język - narzędzie kultury. Kraków: Copernicus Center Press, 2018.

Język a kultura. T. 1: Podstawowe pojęcia i problemy. Pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego. Wrocław, 1991.

Literaturę uzupełniającą podaję wykładowca.

Uwagi:

Literaturę uzupełniającą do zajęć w formie elektronicznej dostarcza na bieżąco wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Molas
Prowadzący grup: Jerzy Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

Literatura podstawowa:

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 1-5. /pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015-2018.

Goddard, Cliff & Wierzbicka, Anna. Words & Meanings. Lexical Semantics across Domains, Languages, &Cultures. Oxford University Press, 2014.

Wierzbicka, Anna. Język - umysł - kultura; wybór prac pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Everett, Daniel L. Język - narzędzie kultury. Kraków: Copernicus Center Press, 2018.

Język a kultura. T. 1: Podstawowe pojęcia i problemy. Pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego. Wrocław, 1991.

Literaturę uzupełniającą podaję wykładowca.

Uwagi:

Literaturę uzupełniającą do zajęć w formie elektronicznej dostarcza na bieżąco wykładowca.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)