Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śladami nagrody Magnesia Litera. Najnowsze zjawiska w prozie czeskiej XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LITCZESKA-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śladami nagrody Magnesia Litera. Najnowsze zjawiska w prozie czeskiej XXI w.
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z

najnowszymi tendencjami we współczesnej prozie czeskiej. Do realizacji tego celu wykorzystane zostaną polskie tłumaczenia czeskich utworów. W

trakcie zajęć studenci zapoznają się z dostępnymi najważniejszymi tekstami literackimi najnowszej literatury czeskiej, które poddadzą

interpretacji. Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w czeskiej literaturze

współczesnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z

najnowszymi tendencjami w prozie czeskiej. Do realizacji tego celu wykorzystane zostaną polskie tłumaczenia czeskich utworów. W

trakcie zajęć studenci zapoznają się z dostępnymi najważniejszymi tekstami literackimi najnowszej literatury czeskiej, które poddadzą

interpretacji. Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w czeskiej literaturze

współczesnej, która cieszy się w Polsce dużą popularnością.

Literatura:

Jiří Gruša, Czechy. Instrukcja obsługi

Jaroslav Rudiš, Aleja narodowa

Jaroslav Rudiš, Czeski raj

Anna Bolavá, W ciemności

Evžen Boček, Ostatnia arystokratka

Emil Hakl, O rodzicach i dzieciach

Alena Mornštajnová, Hana

Petra Hůlová, Macocha

Marek Šindelka, Mapa Anny

Petra Soukupová, Pod śniegiem

Radka Denemarková, Pieniądze od Hitlera

Efekty uczenia się:

Student zdobywa ogólną orientację we współczesnej literaturze czeskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)