Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki autoprezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N3B1TA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki autoprezentacji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - I rok studiów 2-go stopnia - zaoczne
Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - studia magisterskie 2-go stopnia - zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia doskonalące, warsztatowe, kończące edukację nauczycielską. Zakładana jest znajomość realiów szkoły po odbyciu zajęć metodycznych i praktyk zawodowych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp w procesie edukacji i wychowania szkolnego.

Pełny opis:

1. Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie

2. Ars bene dicendi – teoria i praktyka

3. Lekcja jako spektakl retoryczny

4. Dialog, dyskusja, rozmowa

5. Sztuka przekonywania

6. Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji

7. Sztuka przemawiania

8. Wybór, rozplanowanie, aranżacja materiału

9. Intonacja i gra głosem

10. Egzamin ustny

11. Komunikacja z rodzicami

Literatura:

• M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych, o sztuce autoprezentacji, Gdańsk. 1999

• S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Berge, Komunikacja między ludźmi, Warszawa.2007

• W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

• A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zajęciach student będzie znał:

- zasady autoprezentacji

- zasady prawidłowego konstruowania wypowiedzi w sytuacjach szkolnych

- istotę autentycznego dialogu i dyskusji

- zasady planowania działań edukacyjnych i organizowania materiału

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składa się zadawalająca obecność na zajęciach i przygotowana prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalczuk, Monika Kresa, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Tomasz Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)