Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Classical Islamic Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-ICIC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Classical Islamic Culture
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Teorie, metody i tradycje badawcze - moduł metodologiczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

An introductory course offering an overview of the main problems of classical Islam.

Pełny opis:

An introductory course offering an overview of the main problems of the culture of classical Islam. The emphasis is put on a thematic division of discussed question, rather than on a chronological outline of the history of classical Islam. Due to the introductory nature of this course, discussion will focus on the Arab world, but references to other cultural regions of the classical Islamic world will be made where relevant. One of the principal themes of the course will be making the link between the classical and the contemporary Islamic worlds, in other words, proving the relevance of the classical Islamic culture to the world we live in.

This course will essentially be a lecture, but students’ active participation (questions, discussion) is vividly encouraged.

The main topics covered:

I. Arabia before Islam

II. Life of Muhammad and the Beginnings of Islam

III. After Muhammad: The First Rightly-Guided Caliphs and Internal Struggles

IV. The Qur’an

V. Introduction to the Principles of Islam I: God and His Prophet

VI. Introduction to the Principles of Islam II: The Pillars of Islam

VII. Sunni and Shi’a Islam: from Political Conflict to Theological Divergence

VIII. Is There a Political Theory in Classical Islam?

IX. Islamic Law – Key Concepts

X. Sources and Paradigms of Classical Islamic Science

XI. Introduction to Classical Islamic Art

XII. Islam or Islams? Cultural Diversity in the Classical Islamic World

XIII. Classical Islam and Other Religions: between Jihad and Convivencia

XIV. Evaluation and Crediting

Note: these topics are indicated just to give a general idea of the course and are subject to minor changes, depending on the needs and circumstances.

Literatura:

The New Cambridge History of Islam, Cambridge 2010 (relevant sections)

P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton 1987

F. Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing, Darwin Press 1998

F. Donner, Muhammad and the Believers, Cambridge (Mass.) 2012

H. Kennedy, The Great Arab Conquests, Da Capo Press 2007

H. Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, Leiden 1991

M. Pierce, Twelve Infallible Men, Cambridge (Mass.) 2016

C. Robinson, Islamic Historiography, Cambridge 2003

A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, multiple editions

S. Shoemaker, The Death of a Prophet, Pennsylvania 2011

J. Wansbrough, The Sectarian Milieu. Content and Composition of Islamic Salvation History, multiple editions

Efekty uczenia się:

K_W01: ma podstawową wiedzę o specyfice kulturowej klasycznego świata muzułmańskiego na tle świata antycznego i łacińskiego średniowiecza

K_W08: ma uporządkowaną wiedzę ogólną o dziejach klasycznego świata muzułmańskiego

K_W13: ma podstawową wiedzę o głównych źródłach do dziejów klasycznego świata muzułmańskiego

K_U01: potrafi pozyskiwać i analizować informacje wykorzystując zróżnicowane źródła i metody

K_U04: potrafi w podstawowym stopniu analizować klasyczne muzułmańskie źródła historiograficzne

K_K02: ma świadomość znaczenia klasycznego islamu w dziejach świata

K_K03: dostrzega dylematy i złożoną problematykę wypływającą z krzyżowania się wpływów kulturowych w obrębie klasycznego świata muzułmańskiego

Metody i kryteria oceniania:

Test odbywający się na ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skwierczyński, Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)