Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie dr hab M. Czapelski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LSEMMGRMCZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab M. Czapelski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium skierowane do osób zainteresowanych historią architektury i urbanistyki od schyłku osiemnastego wieku po lata 80. dwudziestego wieku i jej ideologicznych, społecznych i estetycznych uwarunkowań.

Pełny opis:

Seminarium skierowane do osób zainteresowanych historią architektury i urbanistyki od schyłku osiemnastego wieku po lata siedemdziesiąte dwudziestego wieku i jej ideologicznych, społecznych i estetycznych uwarunkowań.

Szczegółowy program zajęć i lektury zostaną ustalone i dostosowane do zainteresowań uczestników seminarium. Ważnym wstępnym etapem zajęć będzie zatem określenie tych zainteresowań i dobranie zgodnych z nimi tematów prac.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań i sformułować oryginalne wnioski, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy: przypisy, spisy itp., wykazuje się umiejętnością analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Umie korzystać z różnych źródeł. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium. Zajęcia rozwijają umiejętności badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

prezentacja referatu oraz złożenie pisemnej pracy seminaryjnej, zgodnej z zasadami pisania tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.