Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theories and histories of architecture in Early Modern Europe 1400–1600

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-TAH1416-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theories and histories of architecture in Early Modern Europe 1400–1600
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Lectures will focus on fundamental change in theory of architecture and in methods of conceptualizing the built form in early modern period, as well as on diverse narratives concerning history of architecture and vernacular building.

Pełny opis:

The point of departure for the discussion will be an analysis of the most important text shaping early modern theory and practice – the Ten Books of Architecture by Marcus Vitruvius Pollio, written c. 20 BCE, and “rediscovered” in 1415 to become the inspiration for generations of early modern architects. The subsequent lectures will focus on architectural treatises in the Vitruvian tradition (from Leon Battista Alberti to pseudo-Opaliński), as well as on novel theoretical approaches to theory and history of architecture diverging from the classical tradition (from Villalpando and Guarini to Wood). A variety of texts containing reflection on architecture, but not formulated in a canonical “treatise” form, will be equally closely examined. In this category are popular architectural manuals, handbooks for artisans, pattern-books, newspaper articles, broadsheets, country-house guidebooks, novels and many other texts contributing to architectural discourse in early modern Europe. All the written sources and visual material will be analyzed to demonstrate complex intermeshing between contemporary architecture and early modern culture in its diverse manifestations, revealing their ideological underpinnings (class, race, and gender discourses).

Literatura:

r, J., The Literature of British Domestic Architecture 1715-1842, Cambridge Mass., 1985.

Arciszewska, B. & McKellar, E., eds., Articulating British Classicism: New Approaches to Eighteenth-Century Architecture, London 2004.

Arciszewska, B., Review of The Encyclopaedic Dictionary in the Eighteenth Century. Architecture, Arts and Crafts, Terrence M. Russell ed., Aldershot: Ashgate, 1997, in: Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 58, nr.1, March 1999, s.79-82.

Battisti, A., Andrea Pozzo e il suo tempo, Milan 1996.

Beltramini G. et al., eds, Palladio and Northern Europe. Books, Travellers, Architects, Milan, 1999.

Berthold, M., Joseph Furttennbach (1591-1667). Architektur-Theoretiker und Stadtbaumeister in Ulm, Munich 1952.

Efekty uczenia się:

During classes students master the key paradigms of early modern architectural theory and history, while acquiring skills in analytical examination of the built form and learning the foundations of interpretive discourses concerning early modern architecture, understood as part of contemporary culture.

In particular:

K2_W02; student acquires specialized terminology within the field of art and architectural history.

K2_W03; student acquires methodical and comprehensive knowledge of art history and related fields, including terminology, theories and methodologies of the discipline (Baugeschichte, formal analysis, interpretations of meaning), with particular emphasis on architectural theory of early modern period.

K2_W04; student acquires methodical, in-depth and detailed knowledge (leading to specialization in architectural theory) within the research fields related to art history as a scientific discipline.

K2_W05; student acquires detailed knowledge about contemporary scientific achievements and research schools (ANT, spatial studies, sensory approaches) relevant for architectural theory and history.

K2_W06; student acquires specialized knowledge allowing for integration of scholarly perspectives typical for a variety of scientific disciplines aiding architectural history (such as mapping, CAD -reconstructions, Actor-Network Theory, spatial studies, sensory approaches and post-structural perspectives in social history).

K2_W07; student acquires and comprehends advanced methods of analysis, interpretation and problematization of diverse cultural objects, both material, such as the built form and urban/spatial design, as well as immaterial (theoretical discourses) and is capable of employing appropriate research tools developed within specific methodological traditions, theories and research schools within the disciplines of art and architectural history.

K2_U02; graduate is able to deploy specialized research skills needed for conceiving original solutions to complex research problems within architectural history. These competences include: analysis of works of other scholars, ability to synthesize diverse ideas and opinions, proficiency in selection of methods and construction of suitable research instruments, skills in formulation and presentation of research results.

K2_U10; graduate demonstrates ability to use foreign language skills in accordance with requirements defined for level B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages.

K2_K04 graduate acquires ability to correctly identify and solve dilemmas related to professional practice of architectural history, understands the necessity to obey ethical norms in practising architectural history and in popularizing knowledge within this field.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment based on test results (winter term), and 8-10-page essay (summer term) as well as class participation.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Arciszewska
Prowadzący grup: Barbara Arciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)