Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki dawnej polifonii wokalnej (moduł V)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1GDPW-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki dawnej polifonii wokalnej (moduł V)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: III rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla III r. (moduł V)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Europejskie rękopisy wokalne epoki średniowiecza i renesansu: dzieje, funkcja, repertuar.


W trakcie zajęć przedstawione zostaną wybrane rękopisy z polifonią wokalną sporządzone między schyłkiem XII a początkiem XVI wieku. Omówione zostaną okoliczności ich powstania i funkcjonowania w kulturze, a także repertuar i jego osobliwości. Celem zajęć jest ukazanie kontekstów, jakie mogły towarzyszyć powstawaniu oraz wykonywaniu średniowiecznych i renesansowych kompozycji wokalnych.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie.

2. Magnus liber organi.

3. Rękopisy z dziełami Guillaume’a de Machaut.

4. Kodeks Squarcialupi.

5. Kodeks Chantilly.

6. Kodeks Old Hall.

7. Księga chórowa z Eton.

8. Kodeksy trydenckie.

9. Kodeks Emmeram.

10. Kodeks Speciálník.

11. Chansonnier cordiforme.

12. Kodeks Chigi.

13. Kodeks Medici.

Literatura:

M. Bent: The Old Hall Manuscript „Early Music” 2/1, 1974

R. L. Gerber, Sacred Music from the Cathedral at Trent. Trent, Museo Provinciale d'Arte, Codex 1375 (olim 88), Chicago 2006

J. Haar, John Nádas, Antonio Squarcialupi: Man and Myth „Early Music History” 25, 2006

H. Kellman, The Origins of the Chigi Codex: the Date, Provenance, and Original Ownership of Rome, Biblioteca Vaticana, Chigiana, C.VIII.234, “Journal of the American Musiological Society” 11/1, 1958

E. L. Kottick, The Chansonnier Cordiforme, “Journal of the American Musiological

Society” 20/1, 1967

E. E. Leach, Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician, Leuven 2011

L. Mráčková, Behind the stage: some thoughts on the Codex Speciálník and the reception of polyphony in late 15th-century Prague, „Early Music” 37/1, 2009

Y. Plumley, A. Stone (ed.), A late medieval songbook and its context: new perspectives on the Chantilly Codex, Turnhout 2009

J. Rifkin, The Creation of the Medici Codex, “Journal of the American Musicological

Society” 62/3, 2009

E. H. Roesner, Who 'Made' the 'Magnus Liber'? „Early Music History” 20, 2001

I. Rumbold (& P. Wright), Hermann Pötzlinger's music book: the St Emmeram Codex and its contexts, Woodbridge 2009

M. Williamson The Early Tudor Court, the Provinces and the Eton Choirbook, Early Music 25/2, 1997

Efekty uczenia się:

Studenci powinni mieć podstawową wiedzę na temat omawianych rękopisów, zdawać sobie sprawę z różnorodności przyczyn powstawania tego rodzaju źródeł, orientować się w ich repertuarze, a także umieć postrzegać kompozycje wokalne w takich zbiorach zawarte jako nośniki różnych znaczeń, zarówno muzycznych, jak i pozamuzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci zostaną zobligowani do przygotowania pracy pisemnej na uzgodniony z prowadzącym temat. Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Europejskie rękopisy wokalne epoki średniowiecza i renesansu: dzieje, funkcja, repertuar.

W trakcie zajęć przedstawione zostaną wybrane rękopisy z polifonią wokalną sporządzone między schyłkiem XII a początkiem XVI wieku. Omówione zostaną okoliczności ich powstania i funkcjonowania w kulturze, a także repertuar i jego osobliwości.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

2. Magnus liber organi.

3. Rękopisy z dziełami Guillaume’a de Machaut.

4. Kodeks Squarcialupi.

5. Kodeks Chantilly.

6. Kodeks Old Hall.

7. Księga chórowa z Eton.

8. Kodeksy trydenckie.

9. Kodeks Emmeram.

10. Kodeks Speciálník.

11. Chansonnier cordiforme.

12. Kodeks Chigi.

13. Kodeks Medici.

Literatura:

M. Bent: The Old Hall Manuscript „Early Music” 2/1, 1974

R. L. Gerber, Sacred Music from the Cathedral at Trent. Trent, Museo Provinciale d'Arte, Codex 1375 (olim 88), Chicago 2006

J. Haar, John Nádas, Antonio Squarcialupi: Man and Myth „Early Music History” 25, 2006

H. Kellman, The Origins of the Chigi Codex: the Date, Provenance, and Original Ownership of Rome, Biblioteca Vaticana, Chigiana, C.VIII.234, “Journal of the American Musiological Society” 11/1, 1958

E. L. Kottick, The Chansonnier Cordiforme, “Journal of the American Musiological

Society” 20/1, 1967

E. E. Leach, Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician, Leuven 2011

L. Mráčková, Behind the stage: some thoughts on the Codex Speciálník and the reception of polyphony in late 15th-century Prague, „Early Music” 37/1, 2009

Y. Plumley, A. Stone (ed.), A late medieval songbook and its context: new perspectives on the Chantilly Codex, Turnhout 2009

J. Rifkin, The Creation of the Medici Codex, “Journal of the American Musicological

Society” 62/3, 2009

E. H. Roesner, Who 'Made' the 'Magnus Liber'? „Early Music History” 20, 2001

I. Rumbold (& P. Wright), Hermann Pötzlinger's music book: the St Emmeram Codex and its contexts, Woodbridge 2009

M. Williamson The Early Tudor Court, the Provinces and the Eton Choirbook, Early Music 25/2, 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)