Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia Zakładu Historii Muzyki Polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1PRACPOL-F Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Pracownia Zakładu Historii Muzyki Polskiej
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Semestr zimowy poświęcony będzie w dużej mierze wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

W semestrze letnim pracownia - prowadzona przez dr hab. Irenę Bieńkowską - będzie poświęcona analizie źródeł XVII i XVIII wieku (zapis menzuralny, tabulaturowy - lutniowy i organowy). Właściwe zajęcia źródłoznawcze zostaną poprzedzone spotkaniem dotyczącym wybranych katalogów zbiorów muzycznych w Polsce.

Pełny opis:

Zadaniem Pracowni Zakładu Historii Muzyki Polskiej jest stworzenie podstaw warsztatu badawczego niezbędnego dla historyka muzyki dawnej. Zajęcia mają służyć rozwijaniu umiejętności odczytywania przekazu źródłowego na różnych poziomach – od określania jego cech fizycznych po transkrypcje zapisów nutowych.

Literatura:

W. Apel, Die Notation der polyphonen Musik, Leipzig 1962

Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobowiązani do wykonania w trakcie semestru transkrypcji kilku fragmentów dawnych zapisów muzycznych. Zaliczenie końcowe polega na rozpoznaniu różnych typów notacji muzycznych i dokonaniu ich charakterystyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.