Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia muzyki średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1SW-W Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki średniowiecza
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza.

2.Teoria muzyki w średniowieczu.

3-4. Chorał gregoriański - kształtowanie się gatunków.

5. Jednogłosowa twórczość świecka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy).

6-7 Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame.

8. Twórczość motetowa XIII w.

9. Wielogłosowa twórczość świecka okresu ars nova.

10. Włoska twórczość epoki trecenta.

11. Twórczość schyłku XIV i początku XV wieku.

12. Muzyka angielska w XIII-XV w.

13. Podstawowe systemu notacyjne średniowiecza

14. Muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza.

Pełny opis:

1. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza.

2.Teoria muzyki w średniowieczu.

3-4. Chorał gregoriański - kształtowanie się gatunków.

5. Jednogłosowa twórczość świecka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy).

6-7 Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame.

8. Twórczość motetowa XIII w.

9. Wielogłosowa twórczość świecka okresu ars nova.

10. Włoska twórczość epoki trecenta.

11. Twórczość schyłku XIV i początku XV wieku.

12. Muzyka angielska w XIII-XV w.

13. Podstawowe systemu notacyjne średniowiecza

14. Muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza.

Literatura:

Dobrzańska - Fabiańska, Zofia (opr.) Polifonia średniowiecza, Kraków 2000;

Hoppin, Richard H. Medieval Music, New York, 1978;

Harper, John Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 1997;

Jevdokimova, Julia Istorija polifonii, Mnogogolosije srednevekovja X-XIV veka, Moskwa 1983;

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

1. zna podstawową terminologię muzykologii

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii

3. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii

4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych muzykologii

5. ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

6. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

7. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

8. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

9. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

10. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym

11. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

12. posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

13. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

14. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.