Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teorii muzyki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-2HITM
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia teorii muzyki 1
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: I rok II st. Muzykologia
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

. Zagadnienia wstępne.

2. Poglądy starożytnych Greków na muzykę.

3. Akustyczne i harmoniczne podstawy teorii greckiej.

4. Myśl o muzyce w czasach ojców kościoła.

5. Ogólna charakterystyka teorii muzyki w średniowieczu.

6. Musica speculativa i elementa musicae.

7. Średniowieczna teoria chorałowa: modalność, metody nauczania śpiewu.

8. Problem menzury i polifonii w traktatach średniowiecznych.

9. Teoretycy XV wieku.

10. Teoretycy XVI wieku.

11. Modalność i musica ficta w świetle traktatów renesansowych.

12. Renesansowa teoria kontrapunktu.

13. Problem form i praktyki wykonawczej w teorii renesansu.

14. Elementy humanistyczne w renesansowej myśli o muzyce.

Literatura:

- O. Strunk, Source Readings in Music History from Classical Antiquity through the Romantic Era, Nowy Jork 1950 (i wydania późniejsze)

- A. Barker, Greek Musical Writings, I-II, Cambridge 1989

- J. Mc Kinnon, Music in Early Christian Literature, Cambridge 1987

- Geschichte der Musiktheorie, wyd. Frieder Zaminer, Darmstatdt 1985-

- E. Witkowska-Zaremba, Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej, Warszawa 1992

- Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1997

- The Cambridge History of Western Music Theory, wyd. Th. Christensen, Cambridge 2002

- artykuły w Encyklopedii muzycznej PWM (m.in. Boecjusz, Gaffurius, Galilei, Glarean, Guido z Arezzo, Johannes de Garlandia, Johannes de Grocheo, Johannes de Muris, Ramos, Tinctoris, Vicentino, Zarlino)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)