Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liryka muzyczna XIXw. (moduł 5)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-LIRMU-W Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liryka muzyczna XIXw. (moduł 5)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się ze specyfiką gatunkową XIX-wiecznej pieśni i liryki instrumentalnej. Konwersatorium o profilu zasadniczo historycznym będzie wzbogacone analizami przykładów pieśni i miniatury instrumentalnej wybranych ze spuścizny najwybitniejszych twórców tego repertuaru, m. in. Schuberta, kompozytorów generacji 1810, Brahmsa, Moniuszki, Musorgskiego i Griega.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się ze specyfiką gatunkową XIX-wiecznej pieśni i liryki instrumentalnej. Konwersatorium o profilu zasadniczo historycznym będzie wzbogacone analizami przykładów pieśni i miniatury instrumentalnej wybranych ze spuścizny najwybitniejszych twórców tego repertuaru: Schuberta, kompozytorów generacji 1810, Brahmsa, Wolfa, Mahlera, Musorgskiego i Griega.

Literatura:

S. Youens, [hasło] Song cycle, w: Grove Music Online.

N. Temperley, [hasło] Character piece, w: Grove Music Online.

M.J.E. Brown, [hasło] Charakteristic [character-]piece, w: Grove Music Online.

M.J.E. Brown, [hasło] Fantasiestueck, w: Grove Music Online.

P. Foster, [hasło] Piece, w: Grove Music Online.

P. Foster, [hasło] Multi-piece, w: Grove Music Online.

Pozostałe pozycje literatury przedmiotu będzie podawane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma świadomość kompleksowej natury muzyki i jej języka oraz złożoności i historycznej zmienności jego budowy i znaczeń,

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem badań muzykologicznych, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów,

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich charakteru, znaczeń, oddziaływania społecznego,

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych przemyśleń i wniosków,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz napisanie i wygłoszenie 1 referatu, dotyczącego jednego z podanych przez prowadzącego zagadnień (oceniana jest formalna i merytoryczna strona przygotowanego referatu, sposób przedstawienia prezentacji, przemyślany dobór przykładów muzycznych, umiejętność prowadzenia dyskusji).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Viktoryia Antonchyk
Prowadzący grup: Viktoryia Antonchyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.