Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyczny romantyzm w Petersburgu (Музыкальный романтизм в Санкт-Петербурге

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-MROMPET-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Muzyczny romantyzm w Petersburgu (Музыкальный романтизм в Санкт-Петербурге
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie muzycznej historii stolicy Imperium Rosyjskiego w

XIX wieku.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostanie życie artystyczne Wenecji Północy w XIX

wieku, a w szczególności – kultura muzyczna epoki romantyzmu i jej petersburscy

przedstawiciele, których twórczość jest znana na całym świecie. Ważne znaczenie

mają przybliżenie działalności Nowej Rosyjskiej Szkoły Muzycznej (t. zw.

„Potężnej gromadki”), wiadomości nt. form muzycznej kultury, charakterystycznych dla życia codziennego różnych grup społecznych, oraz omówienie ważniejszych gatunków muzycznych i ich ewolucji. Istotną część zajęć stanowi prezentacja nagrań dzieł scenicznych i utworów instrumentalnych Milija Bałakiriewa, Cezarego Cuiego, Modesta Musorgskiego, Mikołaja Rimskiego-Korsakowa i

Aleksandra Borodina.

Literatura:

1. Istoriâ russkoj muzyki v desâti tomach, t. 5–9, Moskva, „Muzyka”,

1988–1994

2. E. Fradkina, Zal Dvorânskogo sobraniâ: zametki o koncertnoj žizni

Sankt-Peterburga, Sankt-Peterburg, „Kompozitor", 1994

3. I. Murawiewa, Salony puškinskoj pory: očerki literaturnoj i svetskoj

žizni Sankt-Peterburga, Sankt-Peterburg, Kriga, 2008.

4. Okno na Europę: zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i

jego rola w historii powszechnej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, 2006.

5. Peterburgskaâ muzykal'naâ polonistika. Vyp. 1 -3, sost. I. V.

Macievskij, Sankt-Peterburg, Rosijskij Institut Istorii Iskusstv, 2002.

6. I. Petrovskaâ, Muzykal'noe obrazovanie i muzykal'nye obŝestvennye

organizacii v Peterburge 1801-1917: ènciklopediâ, Sankt-Peterburg, "Petrovskij

fond", 1999.

7. I. Petrovskaâ, Muzykal'nyj Peterburg: 1801-1917: ènciklopedičeskij

slovar'-issledovanie, Sankt-Peterburg: "Kompozitor", 2009-2010г.

8. P. Stolpjanskij, Muzyka i muzicirovanie v starom Peterburge,

Leningrad : Muzyka, 1989

Efekty uczenia się:

Rezultatem zajęć fakultatywnych będzie przyswojenie wiedzy o kulturze muzycznej dziwiętnastowiecznego Petersburga i o dokonaniach sławnych petersburżan, utalentowanych kompozytorów i wykonawców.

Metody i kryteria oceniania:

-aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach);

-obecność na zajęciach (2 nieobecności w semestrze nie pociągają za sobą

żadnych konsekwencji);

-końcowy test pisemny (ocena dostateczna w przypadku przekroczenia progu

50% poprawnych odpowiedzi).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.