Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PRAC-IV Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Pracownia IV
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone problematyce źródeł muzycznych i źródeł do historii muzyki wieków XVII i XVIII. Przewidywane są również zajęcia praktyczne – praca z wybranymi rękopisami i drukami muzycznymi w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone problematyce źródeł muzycznych i źródeł do historii muzyki wieków XVII i XVIII. Omówione zostaną zagadnienia związane z metodologią badań historycznych, a także sposobami poszukiwania oraz interpretowania dokumentów archiwalnych. Ponadto podjęta zostanie problematyka transferu źródeł muzycznych w XVII i XVIII wieku, handlu muzykaliami, a także technologii produkcji druków muzycznych. Przewidywane są również zajęcia praktyczne – praca z wybranymi rękopisami i drukami muzycznymi w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW.

Literatura:

Dostosowana do tematyki pracowni w danym roku (semestrze) akademickim.

Efekty uczenia się:

1. Student zna najważniejsze sposoby poszukiwania archiwaliów.

2. Student zna podstawowe metody badań źródeł muzycznych z XVII i XVIII wieku.

3. Student potrafi odróżnić najważniejsze technologie produkcji druków muzycznych stosowane w wiekach XVII i XVIII.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz krótka praca zaliczeniowa w formie ustnej lub pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Viktoryia Antonchyk
Prowadzący grup: Viktoryia Antonchyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pracownia Katedry Historii Muzyki w semestrze zimowym roku ak. 2021/2022 poświęcona będzie twórczości Piotra Czajkowskiego.

Pełny opis:

Pracownia Katedry Historii Muzyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 poświęcona będzie twórczości klasyka romantyzmu Piotra Czajkowskiego.

Uczestnicy konwersatorium zostaną zapoznani z gatunkami muzycznymi, które zajmują znaczącą pozycję w dorobku twórczym Czajkowskiego: opery, symfonie, suity orkiestrowe, uwertury i fantazje symfoniczne, koncerty fortepianowe, kwartety, fortepianowe utwory programowe, chóralne utwory religijne, romanse i pieśni oraz balety. Studenci usłyszą je w interpretacji znakomitych artystów: podczas konwersatorium prezentowane będą nagrania wybranych utworów.

Będąc przedstawicielem narodowej szkoły rosyjskiej Czajkowski zajął szczególne miejsce w europejskiej muzyce romantycznej. Reprezentował nurt kosmopolityczny w historii muzyki. Jednocześnie dzięki talentowi i doskonałemu operowaniu warsztatem kompozytorskim Czajkowski wypracował swój indywidualny styl; jego twórczość przepełniona jest romantycznym pięknem i prawdą wyrazu emocjonalnego. Dlatego podjęta zostanie też problematyka procesu twórczego charakterystycznego dla kompozytora, zagadnienia dotyczące postawy estetycznej twórcy. Omówione będą związki Piotra Czajkowskiego z kulturą polską.

Literatura:

A. Alszwang, Czajkowski, Kraków 1979.

E. Dziębowska, Instrumentacja Karłowicza a Czajkowskiego, w: Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne, red. Z. Lissa, Kraków 1967.

M. Matecka, Piotr Czajkowski a literatura rosyjska, „Slavia Orientalis” 2002 nr 4, s. 527-544.

I. Turska, Balety Piotra Czajkowskiego, Kraków 1981.

J. Walczak, Kiedy literatura staje się muzyką: puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego, Kraków 2015.

Szczegółowa literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie, ale w zależności od sytuacji epidemicznej tryb prowadzenia zajęć może zostać zmieniony na zdalny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górny
Prowadzący grup: Tomasz Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter monograficzny i zostaną poświęcone „Chorałom Schüblerowskim” BWV 645‒650 Johanna Sebastiana Bacha. Na tym przykładzie poruszone zostaną liczne problemy, począwszy od kwestii związanych z badaniami źródłowymi (techniki druku muzycznego w XVIII wieku, zagadnienia filologii muzycznej, metody badań proweniencyjnych), przez analizę porównawczą chorałów organowych zawartych w tej kolekcji z odpowiadającymi im kantatami lipskiego kantora, a na zagadnieniach wykonawczych skończywszy. Podjęte zostaną m.in. następujące tematy:

‒ drukarstwo muzyczne w XVIII wieku;

‒ proweniencja zachowanych egzemplarzy pierwszej edycji „Chorałów Schüblerowskich” ze szczególnym uwzględnieniem wątków polskich;

‒ krytyka pojęcia „urtextu”;

‒ historycznie poinformowane wykonania „Chorałów Schüblerowskich”.

‒ analiza porównawcza następujących kompozycji:

1. Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 ‒ Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140.

2. Wo soll ich fliehen hin / Auf meinen lieben Gott ‒ BWV 646 ‒ Wo soll ich fliehen hin BWV 694.

3. Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 647 ‒ Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 93.

4. Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 ‒ Meine Seel erhebt den Herren BWV 10.

5. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 ‒ Bleib bei uns, denn es will Abend werden BWV 6.

6. Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650 ‒ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren BWV 137.

Literatura:

1. George B. Stauffer, Noch ein „Handexemplar”. Der Fall der Schübler-Choräle, „Bach-Jahrbuch” 2015, t. 101, s. 177–192.

2. Peter Williams, Schübler Chorales BWV 645–650, w: tegoż, The Organ Music of J. S. Bach, Cambridge University Press, Cambridge 2008 [2003/1980], s. 317–335.

3. Hans-Joachim Schulze, „Die 6 Choräle kosten nichts”. Zur Bewertung des Originaldrucks der „Schübler-Choräle”, „Bach-Jahrbuch” 2008, t. 94, s. 301–304.

4. Alfred Dürr, Kantaty Jana Sebastiana Bacha, przeł. Armin i Andrzej Teske, Polihymnia, Lublin 2004 [Johann Sebastian Bach. Die Kantaten, 1971].

5. Christoph Wolff, Bach’s Personal Copy of the Schübler Chorales, w: tegoż, Bach: essays on his life and music, Harvard University Press, Cambridge–London 1991, s. 178–186.

6. Johann Sebastian Bach, Sechs Chorale von verschiedener Art, Johann Georg Schübler, Zella, s.a.. Egzemplarze: (a) Princeton University Library, US-PRu, Scheide Collection 26.2; (b) Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, A-Wn SH J. S. Bach 40.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Paczkowski
Prowadzący grup: Szymon Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Pracownia Katedry Historii Muzyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 poświęcona będzie twórczości klasyka romantyzmu Piotra Czajkowskiego.

Uczestnicy konwersatorium zostaną zapoznani z gatunkami muzycznymi, które zajmują znaczącą pozycję w dorobku twórczym Czajkowskiego: opery, symfonie, suity orkiestrowe, uwertury i fantazje symfoniczne, koncerty fortepianowe, kwartety, fortepianowe utwory programowe, chóralne utwory religijne, romanse i pieśni oraz balety. Studenci usłyszą je w interpretacji znakomitych artystów: podczas konwersatorium prezentowane będą nagrania wybranych utworów.

Będąc przedstawicielem narodowej szkoły rosyjskiej Czajkowski zajął szczególne miejsce w europejskiej muzyce romantycznej. Reprezentował nurt kosmopolityczny w historii muzyki. Jednocześnie dzięki talentowi i doskonałemu operowaniu warsztatem kompozytorskim Czajkowski wypracował swój indywidualny styl; jego twórczość przepełniona jest romantycznym pięknem i prawdą wyrazu emocjonalnego. Dlatego podjęta zostanie też problematyka procesu twórczego charakterystycznego dla kompozytora, zagadnienia dotyczące postawy estetycznej twórcy. Omówione będą związki Piotra Czajkowskiego z kulturą polską.

Literatura:

A. Alszwang, Czajkowski, Kraków 1979.

E. Dziębowska, Instrumentacja Karłowicza a Czajkowskiego, w: Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne, red. Z. Lissa, Kraków 1967.

M. Matecka, Piotr Czajkowski a literatura rosyjska, „Slavia Orientalis” 2002 nr 4, s. 527-544.

I. Turska, Balety Piotra Czajkowskiego, Kraków 1981.

J. Walczak, Kiedy literatura staje się muzyką: puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego, Kraków 2015.

Szczegółowa literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie, ale w zależności od sytuacji epidemicznej tryb prowadzenia zajęć może zostać zmieniony na zdalny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.