Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosyjski muzyczny romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ROMURO-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Rosyjski muzyczny romantyzm
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do studentów zainteresowanych kulturą rosyjską. Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy z zakresu rosyjskiej kultury romantycznej, syntetyczne przedstawienie muzyki rosyjskiego romantyzmu w układzie chronologicznym a także problemowym, z uwzględnieniem specyfiki rozwoju petersburskiej i moskiewskiej szkół kompozytorskich i wpływu na kulturę polską. W wykładzie przedstawione zostaną uwarunkowania historyczno-kulturowe narodzin muzyki romantycznej w Rosji, omówiona

będzie działalność wybitnych kompozytorów i wykonawców oraz scharakteryzowany zostanie ich dorobek. Podczas wykładu prezentowane będą zwłaszcza te dzieła, które pozwalają uchwycić różnorodność rosyjskiego romantyzmu muzycznego z uwzględnieniem kontekstu zjawisk artystycznych w Europie w XIX wieku i ważnego kontekstu wydarzeń historyczno-społecznych.

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są do studentów zainteresowanych kulturą rosyjską.Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy z zakresu rosyjskiej kultury romantycznej, syntetyczne przedstawienie muzyki rosyjskiego romantyzmu w układzie chronologicznym a także problemowym, z uwzględnieniem specyfiki rozwoju petersburskiej i moskiewskiej szkół kompozytorskich i wpływu na

kulturę polską. W wykładzie przedstawione zostaną uwarunkowania historyczno-kulturowe narodzin muzyki romantycznej w Rosji, omówiona będzie działalność wybitnych kompozytorów i wykonawców oraz scharakteryzowany zostanie ich dorobek. Podczas wykładu prezentowane będą zwłaszcza te dzieła, które pozwalają uchwycić różnorodność rosyjskiego romantyzmu muzycznego z uwzględnieniem kontekstu zjawisk artystycznych w Europie w XIX wieku i ważnego kontekstu wydarzeń historyczno-społecznych. Poszczególne wykłady poświęcone zostaną twórczości Michała Glinki i Aleksandra Dargomyżskiego, dokonaniom przedstawicieli Nowej Rosyjskiej Szkoły Muzycznej, działalności braci Antoniego i Mikołaja Rubinsteinów, specyfice infrastruktury muzycznej w kraju, charakterystyce petersburskiej i moskiewskiej szkół kompozytorskich, w tym muzyce genialnego klasyka romantyzmu Piotra Czajkowskiego, oraz działalności wirtuozów emigrantów w Rosji, w tym polskim artystom.

Literatura:

Z. Lissa, Historia muzyki rosyjskiej, Kraków 1955.

T. Malecka, Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego,

Kraków 1996.

Okno na Europę: zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w

historii powszechnej, Gdańsk 2006.

Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne, red. Z. Lissa, Kraków 1967.

I. Turska, Balety Piotra Czajkowskiego, Kraków 1981.

Efekty uczenia się:

– dysponuje pogłębioną, uporządkowaną wiedzą o rosyjskiej kulturze

muzycznej XIX wieku;

– rozpoznaje cechy charakterystyczne dla stylu najważniejszych rosyjskich

kompozytorów dziewiętnastego wieku;

– potrafi powiązać dzieła muzyczne rosyjskiego romantyzmu z sytuacją

historyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie aktywnego uczestnictwa w

zajęciach (dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona absencja w

semestrze) oraz zaliczeniu końcowego testu pisemnego na platformie Kampus z całości zagadnień omówionych podczas wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.