Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady muzyki (semestr zimowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ZM-W Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Zasady muzyki (semestr zimowy)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwszy semestr zajęć poświęcony będzie podstawowym pojęciom i problemom teorii muzyki. Tematyka drugiego skoncentrowana zostanie wokół zagadnień teorii dzieła muzycznego. Celem wykładu jest systematyzacja fundamentalnych zjawisk zawartych w strukturze muzycznej: akustycznych, rytmicznych, harmonicznych i tonalnych oraz zasad ich funkcjonowania w kategoriach formy muzycznej. Istotnym elementem zajęć będzie propedeutyka analizy formalno-harmonicznej wybranych dzieł z repertuaru muzycznego od XVIII do XX wieku.

Pełny opis:

Pierwszy semestr zajęć poświęcony będzie podstawowym pojęciom i problemom teorii muzyki. Tematyka drugiego skoncentrowana zostanie wokół zagadnień teorii dzieła muzycznego. Celem wykładu jest systematyzacja fundamentalnych zjawisk zawartych w strukturze muzycznej: akustycznych, rytmicznych, harmonicznych i tonalnych oraz zasad ich funkcjonowania w kategoriach formy muzycznej. Istotnym elementem zajęć będzie propedeutyka analizy formalno-harmonicznej wybranych dzieł z repertuaru muzycznego od XVIII do XX wieku.

Tematyka zajęć w I semestrze obejmuje następujące zagadnienia: akustyczne podstawy muzyki, systemy dźwiękowe i stroje muzyczne, pismo nutowe, interwały, skale, gamy, tonacje, melodyka i ornamentyka, rytm i metrum, agogika, dynamika i artykulacja, akordyka i harmonika, system tonalny, kontrapunkt i technika imitacyjna, instrumenty muzyczne, partytura orkiestrowa.

Tematyka zajęć w II semestrze obejmuje teorię i propedeutykę analizy następujących form lub gatunków muzycznych: forma pieśni (budowa okresowa), kanon i fuga, wariacje, forma sonatowa i cykl sonatowy, rondo, suita barokowa, opera i dramat muzyczny, kantata i oratorium, formy muzyki religijnej, formy swobodne oraz rozważania nad problemem formy w muzyce XX wieku.

Literatura:

Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki, PWM.

Józef M. Chomiński, Formy muzyczne, t. 1-5, PWM.

Zofia Lissa, Zarys nauki o muzyce, PWM.

Danuta Wójcik, ABC form muzycznych, Musica Iagellonica.

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu zasad muzyki oraz form muzycznych, umiejętność czytania tekstu muzycznego w zakresie wszystkich elementów muzyki, opanowanie zasad notacji muzycznej, umiejętność identyfikacji formy muzycznej utworu na podstawie wysłuchania i oglądu partytury.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład ilustrowany przykładami muzycznymi, analiza audytywna, praca z tekstem nutowym.

Kryteria oceniania: egzamin ustny - treści programowe oraz szczegółowe wymagania dotyczące egzaminu omówione ze studentami w czasie trwania kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.