Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura amerykańska w XX i XXI wieku - Sem. mgr 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-ZNLAS2RÓŻ
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura amerykańska w XX i XXI wieku - Sem. mgr 2
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium skierowane jest do studentów pragnących skupić się na dziełach literatury amerykańskiej ostatniego stulecia.

Pełny opis:

Seminarium skierowane jest do studentów pragnących skupić się na dziełach literatury amerykańskiej ostatniego stulecia. W jego zakres wchodzić będą zarówno dzieła autorów przedwojennych, literatura postmodernistyczna, jak i wpływ współczesnych mediów elektronicznych na słowo pisane. Uczestnicy będą mieli okazję poświęcić się analizie zarówno tradycyjnych gatunków literackich, takich jak powieść, poezja, dramat czy esej, ale również tworów zyskującej na znaczeniu kultury Internetu, jak blogi, portale społecznościowe, czy fanfiction. Podczas trwania seminarium studenci zapoznają się z metodologią badań literackich, rozwojem danych podgatunków oraz szerszym kontekstem historyczno-kulturowym, by następnie skupić się na pracy nad wybranymi przez siebie tematami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Różycki
Prowadzący grup: Michał Różycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)