Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2PN1c-L Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3302-2PN1-Z

Założenia (opisowo):

Zaliczony semestr zimowy.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów 1 roku studiów II stopnia z wybranym językiem fachowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów 1 roku studiów II stopnia z wybranym językiem fachowym. Do wyboru są 3 specjalizacje:

1. Business & Management II

2. Rechtsdeutsch II

3. Werbung & Marketing II

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.

Literatura:

Materiały dedykowane dla wybranej specjalizacji językowej

Efekty uczenia się:

Student zapoznał się z wybranym językiem fachowym.

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim (K_W07).

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy (K_W08).

Absolwent potrafi wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03).

Absolwent potrafi posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (K_U05).

Absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą otrzymania pozytywnej oceny z semestru letniego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora danej grupy, w tym w szczególności otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Struktura egzaminu wynika ze specyfiki przedmiotu. Ponadto warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Przemysław Jóskowiak, Norbert Karczmarczyk, Zdzisław Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów 1 roku studiów II stopnia z wybranym językiem fachowym. Do wyboru są 3 specjalizacje:

1. Pressedeutsch II

2. Rechtsdeutsch II

3. Business & Management II

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Przemysław Jóskowiak, Zdzisław Owczarek, Grażyna Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.